Sách mới

Matlab và Simulink cho Kỹ sư
Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng
Giá bán: 189.000 VNĐ

Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa
Tác giả: GS. TS. GVC. Phạm Luận
Giá bán: 385.000 VNĐ

Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích
Tác giả: GS. TS. GVC. Phạm Luận
Giá bán: 330.000 VNĐ

Các phương pháp phân tích hóa học
Tác giả: GS. TS. GVC. Phạm Luận
Giá bán: 445.000 VNĐ

Cơ sở đo lường và lý thuyết điều khiển tự động quá trình công nghệ
Tác giả: GVCC. TS. Nguyễn Minh Hệ, GVC. TS. Nguyễn Đức Trung, ThS. Phan Minh Thụy
Giá bán: 135.000 VNĐ

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học
Tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Minh Tuyển, GS. TS. Phạm Văn Thiêm
Giá bán: 158.000 VNĐ

Các thuốc kháng ký sinh trùng & Phương pháp tổng hợp
Tác giả: GS. TSKH. Phan Đình Châu, PGS. TS. Phan Thị Phương Dung, PGS. TS. Vũ Bình Dương
Giá bán: 103.000 VNĐ

Động lực học lò phản ứng hạt nhân
Tác giả: Trần Kim Tuấn
Giá bán: 115.000 VNĐ

Thiết bị in và văn phòng
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Mai (Chủ biên), Trương Công Tuấn
Giá bán: 123.000 VNĐ

Sử dụng auto-ship trong thiết kế tàu thủy
Tác giả: Ngô Văn Hiền, Ngô Văn Hệ
Giá bán: 46.000 VNĐ
Sách nổi bật

Cơ sở an toàn thông tin
Tác giả: Nguyễn Khanh Văn
Giá bán: 58.000 VNĐ

Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển
Tác giả: Phạm Văn Tuân
Giá bán: 138.000 VNĐ

Dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp ở đại học
Tác giả: Vũ Thị Lan
Giá bán: 56.000 VNĐ

Các phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách
Tác giả: GS. Phạm Luận
Giá bán: 430.000 VNĐ

Sổ tay tóm tắt các đại lượng hóa lý
Tác giả: Bộ môn Hóa Lý
Giá bán: 40.000 VNĐ

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê
Tác giả: Tống Đình Quỳ
Giá bán: 42.000 VNĐ

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước
Giá bán: 128.000 VNĐ

Phương pháp phân tích phổ phân tử
Tác giả: GS. Phạm Luận
Giá bán: 320.000 VNĐ

Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Vũ Quang
Giá bán: 40.000 VNĐ

Trường điện từ kiến thức căn bản và bài tập
Tác giả: Vũ Văn Yêm, Lâm Hồng Thạch
Giá bán: 30.000 VNĐ