Sách mới

Khâm Thiên - Gương mặt cuộc đời
Tác giả: Giang Quân
Giá bán: 99.000 VNĐ

Tuyên ngôn độc lập những khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người
Tác giả: PGS. TS Vũ Quang Hiếu (Chủ biên) , Ths. Trần Thùy Linh, Trịnh Ngân Hà, Ths. Phạm Thị Hằng
Giá bán: 36.000 VNĐ

Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay
Tác giả: PGS.TS Dương Xuân Sơn
Giá bán: 89.000 VNĐ

Công tác xã hội với người khuyết tật
Tác giả: PGSTS Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên)
Giá bán: 150.000 VNĐ

Xây dựng đội ngũ nhà giáo
Tác giả: David Jerner Martin và Kimberly S. Loomis
Giá bán: 280.000 VNĐ

Ra quyết định quản trị
Tác giả: Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng
Giá bán: 120.000 VNĐ

Lược khảo các vụ án văn chương ở Việt Nam thế kỷ X-XIX
Tác giả: Phạm Văn Hưng
Giá bán: 32.000 VNĐ

Đặc điểm truyện kể dân gian Khmer Nam Bộ
Tác giả: Phạm Tiết Khánh
Giá bán: 75.000 VNĐ

Nguyễn Du tiếp cận từ góc độ văn hoá
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Khánh -PGS. TS. Phạm Quang Minh - GS. TS. Trần Ngọc Vương - TS. Võ Hồng Hải - TS. Hoàng Văn Luân - ThS. Trần Văn Định
Giá bán: 140.000 VNĐ
Sách nổi bật

Hướng dẫn ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi THPT chuyên đề Lịch Sử
Tác giả: Trần Huy Đoàn, Trần Thùy Chi
Giá bán: 120.000 VNĐ

Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Tác giả: Trương Ninh Thuận - Đặng Đức Hạnh
Giá bán: 50.000 VNĐ

Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Giá bán: 100.000 VNĐ

Tiếng việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2)
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Giá bán: 145.000 VNĐ

Ngữ pháp tiếng việt từ loại I và II
Tác giả: Đinh Văn Đức
Giá bán: 200.000 VNĐ

Chủ Nghĩa MARX và triết học ngôn ngữ
Tác giả: V.N VOLOSHINOV
Giá bán: 100.000 VNĐ

Nguyễn Du tiếp cận từ góc độ văn hoá
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Khánh -PGS. TS. Phạm Quang Minh - GS. TS. Trần Ngọc Vương - TS. Võ Hồng Hải - TS. Hoàng Văn Luân - ThS. Trần Văn Định
Giá bán: 140.000 VNĐ

Tâm lý học xuyên văn hóa
Tác giả: Knud S.Larsen & Lê Văn Hảo
Giá bán: 250.000 VNĐ