Sách mới

Tạp chí Công nghệ Sinh học (Journal of Biotechnology)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 15, số 1, năm 2017
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Giá bán: 40.000 VNĐ

Bán dẫn hữu cơ polyme: Công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Giá bán: 85.000 VNĐ

Giảm dao động bằng thiết bị tiêu tán năng lượng
Tác giả: Nguyễn Đông Anh, Lã Đức Việt
Giá bán: 75.000 VNĐ

Trichobakin và Immunotoxin tái tổ hợp
Tác giả: Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi
Giá bán: 115.000 VNĐ

Trường địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Giá bán: 75.000 VNĐ

Cơ sở thủy sinh học
Tác giả: Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải
Giá bán: 110.000 VNĐ

Rong câu Việt Nam: Nguồn lợi và sử dụng
Tác giả: Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại
Giá bán: 75.000 VNĐ

Quặng hóa antimon miền bắc Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Bình
Giá bán: 105.000 VNĐ
Sách nổi bật

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA LÝ VẬT LIỆU
Tác giả: Trần Đại Lâm (chủ biên), Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Lê Huy, Lê Viết Hải
Giá bán: 160.000 VNĐ

Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim Heusler và nguội nhanh
Tác giả: Nguyễn Huy Dân
Giá bán: 165.000 VNĐ

Tạp chí Công nghệ Sinh học (Journal of Biotechnology)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 14, số 1, năm 2016
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Giá bán: 30.000 VNĐ

VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG LABYRINTHULA, SCHIZOCHYTRIUM, THRAUSTOCHYTRIUM MỚI Ở VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC
Tác giả: Đặng Diễm Hồng(chủ biên), Hoàng Thị Lan Anh
Giá bán: 310.000 VNĐ

ĐIỆN HÓA HỌC NÂNG CAO
Tác giả: Lê Quốc Hùng
Giá bán: 160.000 VNĐ

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 55, số 3, 2017
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Giá bán: 30.000 VNĐ

Tạp chí Sinh học (Journal of Biology)/ tập 39, số 1, tháng 3-2017
Tác giả: HĐBT: Khuất Đăng Long (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Sinh- Nguyễn Đức Thành (Phó tổng biên tập)
Giá bán: 30.000 VNĐ

PHÂN LOẠI VÀ HỆ THỐNG HỌC THỰC VẬT
Tác giả: Trần Đình Lý, Trần Thế Bách, Bùi Thu Hà
Giá bán: 160.000 VNĐ

CẢM BIẾN SINH HỌC ĐIỆN HÓA, NGUYÊN LÝ, VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG
Tác giả: Trần Đại Lâm
Giá bán: 110.000 VNĐ

Nguy cơ tai biến trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ
Tác giả: Trần Tuấn Dũng (chủ biên), Nguyễn Quang Minh, Phí Trường Thành, Nguyễn Hồng Lân, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Bá Đại
Giá bán: 125.000 VNĐ