Sách mới

Bài tập lập trình JAVA cơ bản
Tác giả:
Giá bán: 70.000 VNĐ

Lignocellulose conversion: A distinct role of fungal esterases
Tác giả: Do Huu Nghi, Tran Thi Linh, Le Mai Huong
Giá bán: 165.000 VNĐ

LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN
Tác giả: An Thị Hoài Thu Anh (chủ biên)
Giá bán: 90.000 VNĐ

GIÁO TRÌNH MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Phạm Thị Lý (chủ biên)
Giá bán: 110.000 VNĐ

ĐỘNG VẬT CHÁN KHỚP HANG ĐỘNG Ở PHONG NHA- KẺ BÀNG
Tác giả: Phạm Đình Sắc
Giá bán: 135.000 VNĐ

HÓA HỌC TINH THỂ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ NGHIÊN CỨU CẤU TẠO CHẤT
Tác giả: Trần Vân Anh (chủ biên), Trần Xuân Hoành
Giá bán: 198.000 VNĐ

ĐỘNG VẬT CHÁN KHỚP HÌNH NHỆN
Tác giả: Phạm Đình Sắc
Giá bán: 110.000 VNĐ
Sách nổi bật

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA LÝ VẬT LIỆU
Tác giả: Trần Đại Lâm (chủ biên), Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Lê Huy, Lê Viết Hải
Giá bán: 160.000 VNĐ

ĐIỆN HÓA HỌC NÂNG CAO
Tác giả: Lê Quốc Hùng
Giá bán: 160.000 VNĐ

Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim Heusler và nguội nhanh
Tác giả: Nguyễn Huy Dân
Giá bán: 165.000 VNĐ

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 55, số 3, 2017
Tác giả: HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Giá bán: 30.000 VNĐ

Tạp chí Công nghệ Sinh học (Journal of Biotechnology)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 14, số 1, năm 2016
Tác giả: HĐBT: Nông Văn Hải (Tổng biên tập), Trần Linh Thước- Lê Thanh Hòa- Lê Thị Thu Hiền (Phó tổng biên tập)
Giá bán: 30.000 VNĐ

VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG LABYRINTHULA, SCHIZOCHYTRIUM, THRAUSTOCHYTRIUM MỚI Ở VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC
Tác giả: Đặng Diễm Hồng(chủ biên), Hoàng Thị Lan Anh
Giá bán: 310.000 VNĐ

Tạp chí Sinh học (Journal of Biology)/ tập 39, số 1, tháng 3-2017
Tác giả: HĐBT: Khuất Đăng Long (Tổng biên tập), Nguyễn Văn Sinh- Nguyễn Đức Thành (Phó tổng biên tập)
Giá bán: 30.000 VNĐ

CẢM BIẾN SINH HỌC ĐIỆN HÓA, NGUYÊN LÝ, VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG
Tác giả: Trần Đại Lâm
Giá bán: 110.000 VNĐ

PHÂN LOẠI VÀ HỆ THỐNG HỌC THỰC VẬT
Tác giả: Trần Đình Lý, Trần Thế Bách, Bùi Thu Hà
Giá bán: 160.000 VNĐ

NHỮNG KỸ THUẬT PCR TRONG ỨNG DỤNG VÀ PHÂN TÍCH DNA
Tác giả: Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải
Giá bán: 95.000 VNĐ