Sách mới

KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU
Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
Giá bán: 83.000 VNĐ

KỸ THUẬT THI CÔNG DƯỚI NƯỚC
Tác giả: Phạm Huy Chính
Giá bán: 82.000 VNĐ

50 MẪU NHÀ Ở XÃ HỘI
Tác giả: Phạm Đình Tuyển
Giá bán: 265.000 VNĐ

TÍNH NHIỆT THIẾT BỊ LÒ HƠI
Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân
Giá bán: 84.000 VNĐ

THIẾT KẾ CẦU DẦM VÀ CẦU DÀN THÉP
Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ
Giá bán: 186.000 VNĐ

NGĂN NGỪA MẦM BỆNH CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG
Tác giả: Từ Đức Hòa
Giá bán: 48.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VÀ ĐỒ ÁN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huệ, Nguyễn Hải Hưng
Giá bán: 95.000 VNĐ

ÔN THI CAO HỌC MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU
Tác giả: Trần Chương
Giá bán: 122.000 VNĐ
Sách nổi bật

TCVN 5574:2012 KẾT CẤU BT VÀ BTCT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giá bán: 91.000 VNĐ

GIÁO TRÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Tác giả: Phạm Minh Kính
Giá bán: 82.000 VNĐ

TÍNH NHIỆT THIẾT BỊ LÒ HƠI
Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân
Giá bán: 84.000 VNĐ

50 MẪU NHÀ Ở XÃ HỘI
Tác giả: Phạm Đình Tuyển
Giá bán: 265.000 VNĐ

TCVN 9386 - 2015 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRỊ ĐỘNG ĐẤT
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giá bán: 180.000 VNĐ

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ CẤU TẠO CÔNG TRÌNH NGẦM
Tác giả: Trần Tuấn Minh
Giá bán: 87.000 VNĐ

KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU
Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
Giá bán: 83.000 VNĐ