Sách mới

ĐẤT ĐÁ XÂY DỰNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO
Tác giả: Đỗ Minh Toàn
Giá bán: 115.000 VNĐ

XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU
Tác giả: Trần Đình Nghiên
Giá bán: 85.000 VNĐ

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Tác giả: Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh
Giá bán: 116.000 VNĐ

PHÂN TÍCH ỨNG XỬ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CẦU DÂY VĂNG VÀ THIẾT BỊ GIẢM CHẤN
Tác giả: Trần Thu Hằng, Nguyễn Viết Trung
Giá bán: 91.000 VNĐ

TRẮC ĐỊA CƠ SỞ - TẬP II
Tác giả:
Giá bán: 95.000 VNĐ

TRẮC ĐỊA CƠ SỞ - TẬP I
Tác giả:
Giá bán: 97.000 VNĐ

ĐỊA KỸ THUẬT VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
Tác giả: Nguyễn Bá Kế
Giá bán: 162.000 VNĐ

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Tác giả: Nguyễn Hồng Đức
Giá bán: 137.000 VNĐ

SAI SỐ VÀ BÌNH SAI TRONG TRẮC ĐỊA
Tác giả: Vũ Thặng
Giá bán: 146.000 VNĐ

TRẮC ĐỊA
Tác giả: Trần Đình Trọng
Giá bán: 106.000 VNĐ
Sách nổi bật

TCVN 5574:2012 KẾT CẤU BT VÀ BTCT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giá bán: 91.000 VNĐ

GIÁO TRÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Tác giả: Phạm Minh Kính
Giá bán: 82.000 VNĐ

TÍNH NHIỆT THIẾT BỊ LÒ HƠI
Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân
Giá bán: 84.000 VNĐ

50 MẪU NHÀ Ở XÃ HỘI
Tác giả: Phạm Đình Tuyển
Giá bán: 265.000 VNĐ

KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU
Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
Giá bán: 83.000 VNĐ

TCVN 9386 - 2015 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRỊ ĐỘNG ĐẤT
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giá bán: 180.000 VNĐ

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ CẤU TẠO CÔNG TRÌNH NGẦM
Tác giả: Trần Tuấn Minh
Giá bán: 87.000 VNĐ