Sách
Trang chủ   |   Đăng nhập  |  Đăng ký  |  
 
Khoa
Login
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu ?
Giỏ hàng 0 SP   |  Sơ đồ site
phone1.png 024.3577.2138 (Giờ hành chính)
phone2.png 0916.18.16.54
phone2.png 0904.251.013 
phone1.png 024. 3577.2145
  
Danh sách sách
Sắp xếp theo:
  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next  
Thiết kế mạng Intranet ( tái bản 2019 )

Số trang: 440
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 19x27 cm
Trọng lượng: gram
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 561
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 205.000 VNĐ
Giá bán: 205.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 196

giohang
Ký ức người lính tập 8

Số trang: 400
Hình thức bìa: Bìa cứng
Kích thước: 16x24 cm
Trọng lượng: 1050 gram
Năm xuất bản: 2018
Số lần xem: 7
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 250.000 VNĐ
Giá bán: 250.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 10

giohang
Ký ức người lính tập 7

Số trang: 400
Hình thức bìa: Bìa cứng
Kích thước: 16x24 cm
Trọng lượng: 960 gram
Năm xuất bản: 2018
Số lần xem: 7
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 250.000 VNĐ
Giá bán: 250.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 10

giohang
Ký ức người lính tập 6

Số trang: 400
Hình thức bìa: Bìa cứng
Kích thước: 16x24 cm
Trọng lượng: 10000 gram
Năm xuất bản: 2018
Số lần xem: 7
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 250.000 VNĐ
Giá bán: 250.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 20

giohang
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng tập 2

Số trang: 600
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14,5 X 20,5 cm
Trọng lượng: 700 gram
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 17
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 175.000 VNĐ
Giá bán: 175.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 50

giohang
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng tập 1

Số trang: 600
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14,5 X 20,5 cm
Trọng lượng: 700 gram
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 19
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 175.000 VNĐ
Giá bán: 175.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 50

giohang
NHỮNG ANH HÙNG TÂY NGUYÊN - TỪ HUYỀN THOẠI ĐẾN HIỆN TẠI

Số trang: 252
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14,5x20,5 cm
Trọng lượng: 300 gram
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 62
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 78.000 VNĐ
Giá bán: 78.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 200

giohang
Lãnh Đạo - Từ khoa học đến nghệ thuật

Số trang: 423
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 16x24 cm
Trọng lượng: 450 gram
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 112
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 145.000 VNĐ
Giá bán: 145.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 200

giohang
Tiểu ùng văn hóa xứ Huế

Số trang: 252
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14,5 X 20,5 cm
Trọng lượng: 300 gram
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 19
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 78.000 VNĐ
Giá bán: 78.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 20

giohang
Tiểu vùng văn hóa xứ Huế

Số trang: 252
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14,5 X 20,5 cm
Trọng lượng: 300 gram
Năm xuất bản: 2019
Số lần xem: 21
Loại sách:   - Sách in
Giá bìa: 78.000 VNĐ
Giá bán: 78.000 VNĐ
Số lượng trong kho: 20

giohang
  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next