Tác giả: Đào Trọng Khánh
Đất & người
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 46 cuốn
Đào Trọng Khánh là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu của nền điện ảnh tài liệu Việt Nam. Với những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam nói chung và lĩnh vực phim tài liệu nói riêng, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và trao tặng Giải thưởng Nhà nước. "Ở trong sâu thẳm của Đào Trọng Khánh, cội rễ chữ của Khánh là “tính
không”, là hư vô, chân không, chân không dượu hữu, cái không nhưng
lại có và đầy ắp là cái có không, không có của Phật giáo. Cho dù hơn
500 trang trong cuốn sách này, Đào Trọng Khánh không hề nhắc đến
Bát Nhã, Kim Cương, nhưng tư tưởng nhà Phật mà ông yêu thích đã tan
chẩy trong ông cho nên Đào Trọng Khánh đã đi qua sự nhìn – thấy để
đến nhìn – không nhìn, nhìn – không. Chỉ khi nhìn – không thì trạng thái
thi nhân mới xuất hiện để tưởng tượng, hồi tưởng, liên tưởng, để “bịa”,
để vô lý, “vô nghĩa” lên ngôi. Nhìn – không chính là thi ca, là con mắt
của thơ. Đào Trọng Khánh dù làm văn làm báo làm điện ảnh thì đó cũng
chỉ là thân cây, là cành, là ngọn. Gốc của Khánh là một thi nhân".
                                                          Họa sĩ Lê Thiết Cương
Giá: 180,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Đất & người
Tác giả:  Đào Trọng Khánh
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Tác giả : Đào Trọng Khánh
Còn trong kho: 46 cuốn
180,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đào Trọng Khánh là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu của nền điện ảnh tài liệu Việt Nam. Với những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam nói chung và lĩnh vực phim tài liệu nói riêng, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và trao tặng Giải thưởng Nhà nước. "Ở trong sâu thẳm của Đào Trọng Khánh, cội rễ chữ của Khánh là “tính
không”, là hư vô, chân không, chân không dượu hữu, cái không nhưng
lại có và đầy ắp là cái có không, không có của Phật giáo. Cho dù hơn
500 trang trong cuốn sách này, Đào Trọng Khánh không hề nhắc đến
Bát Nhã, Kim Cương, nhưng tư tưởng nhà Phật mà ông yêu thích đã tan
chẩy trong ông cho nên Đào Trọng Khánh đã đi qua sự nhìn – thấy để
đến nhìn – không nhìn, nhìn – không. Chỉ khi nhìn – không thì trạng thái
thi nhân mới xuất hiện để tưởng tượng, hồi tưởng, liên tưởng, để “bịa”,
để vô lý, “vô nghĩa” lên ngôi. Nhìn – không chính là thi ca, là con mắt
của thơ. Đào Trọng Khánh dù làm văn làm báo làm điện ảnh thì đó cũng
chỉ là thân cây, là cành, là ngọn. Gốc của Khánh là một thi nhân".
                                                          Họa sĩ Lê Thiết Cương
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn