Tác giả: Eran Katz/Phương Oanh
Trí tuệ Do Thái
Phát hành bởi : NXB LĐXH
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 668 cuốn
Cuốn sách này sẽ dần hé lộ những bí ẩn về sự thông thái của người Do Thái, của một dân tộc thông tuệ với những phương pháp và kỹ thuật phát triển tầng lớp trí thức đã được giữ kín hàng nghìn năm như một bí ẩn mật mang tính văn hóa
Giá: 169,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Trí tuệ Do Thái
Tác giả:  Eran Katz/Phương Oanh
Phát hành bởi : NXB LĐXH
Tác giả : Eran Katz/Phương Oanh
Còn trong kho: 668 cuốn
169,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này sẽ dần hé lộ những bí ẩn về sự thông thái của người Do Thái, của một dân tộc thông tuệ với những phương pháp và kỹ thuật phát triển tầng lớp trí thức đã được giữ kín hàng nghìn năm như một bí ẩn mật mang tính văn hóa
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách rất hay và ý nghĩa.