Tác giả: Malcolm Gladwell/Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Trang
Điểm bùng phát
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 424 cuốn
Điểm bùng phát là một khoảnh khắc kỳ ảo, khi một ý tưởng, một xu thế, hay một hành vi xã hội vượt qua ngưỡng nhất định - bùng phát và lan ra như ngọn lửa hoang dã. 

Trong cuốn sách được độc giả chào đón nồng nhiệt này, Malcolm Gladwell đã khám phá và khai mở cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về hiện tượng “điểm bùng phát”, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tất cả mọi người trên khắp thế giới về việc tiêu thụ các sản phẩm và phổ biến các ý tưởng.

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất trong cuốn sách của Gladwell là cuốn sách đã tái khẳng định rằng: cho dù công nghệ hiện đại có tham gia vào cuộc sống của con người nhiều đến thế nào, thì con người vẫn luôn chịu ảnh hưởng sâu sắc của những hiện tượng xã hội và chính con người cũng gây ảnh hưởng lẫn nhau.

Cũng từ cuốn sách này, bạn sẽ hiểu hơn về những sự bùng phát ở trong bất cứ lĩnh vực nào chứ không nói riêng đến dịch bệnh như chúng ta hay nghĩ. Đại dịch đó có thể là sự phát triển thần tốc của một nhãn hiệu giày lỗi thời, sự thành công nhanh chóng của một cuộc cách mạng, sự khó hiểu về việc giảm nhanh số lượng tội phạm ở New York trong một thời gian ngắn đến khó tin.

Giá: 149,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Điểm bùng phát
Tác giả:  Malcolm Gladwell/Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Trang
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Malcolm Gladwell/Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Trang
Còn trong kho: 424 cuốn
149,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Điểm bùng phát là một khoảnh khắc kỳ ảo, khi một ý tưởng, một xu thế, hay một hành vi xã hội vượt qua ngưỡng nhất định - bùng phát và lan ra như ngọn lửa hoang dã. 

Trong cuốn sách được độc giả chào đón nồng nhiệt này, Malcolm Gladwell đã khám phá và khai mở cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về hiện tượng “điểm bùng phát”, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tất cả mọi người trên khắp thế giới về việc tiêu thụ các sản phẩm và phổ biến các ý tưởng.

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất trong cuốn sách của Gladwell là cuốn sách đã tái khẳng định rằng: cho dù công nghệ hiện đại có tham gia vào cuộc sống của con người nhiều đến thế nào, thì con người vẫn luôn chịu ảnh hưởng sâu sắc của những hiện tượng xã hội và chính con người cũng gây ảnh hưởng lẫn nhau.

Cũng từ cuốn sách này, bạn sẽ hiểu hơn về những sự bùng phát ở trong bất cứ lĩnh vực nào chứ không nói riêng đến dịch bệnh như chúng ta hay nghĩ. Đại dịch đó có thể là sự phát triển thần tốc của một nhãn hiệu giày lỗi thời, sự thành công nhanh chóng của một cuộc cách mạng, sự khó hiểu về việc giảm nhanh số lượng tội phạm ở New York trong một thời gian ngắn đến khó tin.

Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Rất hay