Tác giả: Thi Nại Am
Thủy Hử (bộ 2 cuốn)
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 50 cuốn
Thủy Hử (Trọn Bộ 2 Tập)

"Thủy hử "sinh ra" từ thế kỉ XIV và sống đến tận bây giờ, chứng tỏ phải có cái gì đó trong nội dung tư tưởng và hình tượng nhân vật làm người ta trân trọng. Đây là một tác phẩm anh hùng truyền kì, viết về những nhân vật anh hùng đã được kì ảo hóa. Họ có phẩm chất của người anh hùng dân gian, có bản lĩnh và sức mạnh thần kì như Lỗ Trí Thâm, Võ Tò Họ coi thường công danh, phú quý, thích tự do, trọng nghĩa khinh tài, "lộ thượng bất đình bạt đao tương trợ". Họ là những người anh hùng rất gần gũi với nhân dân. Vì vậy, người anh hùng trong Thủy hử rất được nhân dân chú trọng, ước mơ và họ sống cùng tác phẩm cho đến bây giờ."

(PGS. TS Trần Lê Bảo)
Giá: 278,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thủy Hử (bộ 2 cuốn)
Tác giả:  Thi Nại Am
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Thi Nại Am
Còn trong kho: 50 cuốn
278,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thủy Hử (Trọn Bộ 2 Tập)

"Thủy hử "sinh ra" từ thế kỉ XIV và sống đến tận bây giờ, chứng tỏ phải có cái gì đó trong nội dung tư tưởng và hình tượng nhân vật làm người ta trân trọng. Đây là một tác phẩm anh hùng truyền kì, viết về những nhân vật anh hùng đã được kì ảo hóa. Họ có phẩm chất của người anh hùng dân gian, có bản lĩnh và sức mạnh thần kì như Lỗ Trí Thâm, Võ Tò Họ coi thường công danh, phú quý, thích tự do, trọng nghĩa khinh tài, "lộ thượng bất đình bạt đao tương trợ". Họ là những người anh hùng rất gần gũi với nhân dân. Vì vậy, người anh hùng trong Thủy hử rất được nhân dân chú trọng, ước mơ và họ sống cùng tác phẩm cho đến bây giờ."

(PGS. TS Trần Lê Bảo)
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn