Tác giả: Gia Linh
Bí quyết thu phục nhân tâm
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 29 cuốn
Trong cuộc sống sôi động ngày nay, nhu cầu giao tiếp ngày càng trở nên bức xúc, quan hệ giao tiếp cũng ngày càng trở nên phức tạp. Nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý con người không những giúp chúng ta thành công trong công việc, sự nghiệp, mà còn giúp chúng ta vui vẻ, nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Cuốn sách “Bí quyết thu phục nhân tâm” phát hành không chỉ giúp ích cho các nhà doanh nghiệp, nhà chính trị, mà còn giúp mọi người khắc phục trở ngại trong quan hệ đối nhân xử thế, nhận biết lòng người, đặng thu phục nhân tâm và thành công như ý.
Giá: 48,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bí quyết thu phục nhân tâm
Tác giả:  Gia Linh
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : Gia Linh
Còn trong kho: 29 cuốn
48,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong cuộc sống sôi động ngày nay, nhu cầu giao tiếp ngày càng trở nên bức xúc, quan hệ giao tiếp cũng ngày càng trở nên phức tạp. Nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý con người không những giúp chúng ta thành công trong công việc, sự nghiệp, mà còn giúp chúng ta vui vẻ, nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Cuốn sách “Bí quyết thu phục nhân tâm” phát hành không chỉ giúp ích cho các nhà doanh nghiệp, nhà chính trị, mà còn giúp mọi người khắc phục trở ngại trong quan hệ đối nhân xử thế, nhận biết lòng người, đặng thu phục nhân tâm và thành công như ý.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn