Cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng ( tái bản lần 1 )
Trang chủ   |   Đăng nhập  |  Đăng ký  |  
 
Khoa
Login
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu ?
Giỏ hàng 0 SP   |  Sơ đồ site
phone1.png 024.3577.2138 (Giờ hành chính)
phone2.png 0916.18.16.54
phone2.png 0904.251.013 
phone1.png 024. 3577.2145
  
Sách
Cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng ( tái bản lần 1 )
Cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng ( tái bản lần 1 )
Mã sách: 978-604-80-3057-5
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Tường
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Loại sách:
  - Sách in
Giá Bán: 68.000 VNĐ
Giá bìa: 68.000 VNĐ
Số lượng :
giohang
Hướng dẫn thanh toán
Số trang: 193
Kích thước: 16x24
Trọng lượng: 300 gram
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2018
Số lượng trong kho: 199
Số lần xem: 571

Chúng ta có thể định nghĩa Cơ sở dữ liệu như là một bộ sưu tập có tổ chức của các cơ sở dữ liệu liên quan logic với nhau và được các hệ ứng dụng của một tổ chức cụ thể nào đó sử dụng. Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu nhấn mạnh đến tính chia sẻ và tích hợp của dữ liệu trong toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp. Theo cách tiếp cận này, dữ liệu được lưu trữ có tổ chức, tập trung dưới dạng một cơ sở dữ liệu và giữa các dữ liệu có sự liên kết logic với nhau.
Nội dung cuốn sách này là hệ thống những vấn đề quan trọng nhất của cơ sở dữ liệu quan hệ, một mô hình dữ liệu xuất hiện trong hầu khắp các bài toán quản lý của doanh nghiệp
Lời nói đầu X 3
Thuật ngữ và từ viết tắt...................... 6
Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu .........................7
1.1. Các khái niệm cơ bản.......................... 7
1.1.1. Dữ liệu X 7
1.1.2. Cơ sở dữ liệu X 10
1.1.3. Hệ thống xử lý dữ liệu X 10
1.1.4. Sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin X 16
1.1.5. Siêu dữ liệu X 17
1.1.6. Kiểu thực thể và bảng dữ liệu X 18
1.1.7. Khái niệm toàn vẹn dữ liệu X 26
1.1.8. Hệ quản trị CSDL (DBMS) X 31
1.1.9. Kho dữ liệu X 31
1.2. Các phương tiện diễn tả dữ liệu X 32
1.2.1. Khái niệm diễn tả dữ liệu X 32
1.2.2. Mã hoá X 33
1.2.3. Từ điển dữ liệu X 39
1.3. Mô hình dữ liệu X 43
1.3.1. Khái niệm mô hình dữ liệu X 43
1.3.2. Các loại mô hình CSDL X 43
1.3.3. Mô hình dữ liệu mạng và mô hình dữ liệu phân cấp X 44
1.3.4. Mô hình dữ liệu quan hệ và mô hình dữ liệu
hướng đối tượng X 46
1.3.5. Phương pháp xây dựng mô hình dữ liệu X 48
Chương 2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ X 51
2.1. Các khái niệm cơ bản X 51
2.1.1. Định nghĩa quan hệ X 51
2.1.2. Định nghĩa phụ thuộc hàm X 53
2.1.3. Hệ tiên đề Armstrong X 54
2.1.4. Định nghĩa hàm đóng X 57
2.1.5. Định nghĩa sơ đồ quan hệ X 58
2.1.6. Định nghĩa bao đóng X 59
2.1.7. Định nghĩa khoá của quan hệ, sơ đồ quan hệ, họ F X 61
2.1.8. Hệ bằng nhau X 63
2.2. Một số thuật toán liên quan đến khoá X 65
2.2.1. Một số thuật toán liên quan đến bao đóng X 65
2.2.2. Một số thuật toán liên quan đến khoá X 67
2.2.3. Thuật toán xác định các thuộc tính cơ bản X 72
2.3. Các phép toán xử lý file dữ liệu X 73
2.3.1. Phép hợp (r  t) (Union) X 74
2.3.2. Phép trừ (r-t) (Difference) X 74
2.3.3. Phép giao (rt) (Intersection) X 75
2.3.4. Phép tích Đề-các (r x t) (Cartesian product) X 75
2.3.5. Phép chiếu (Projection) X 76
2.3.6. Phép chọn (Restriction) X 77
2.3.7. Phép chia (Division) X 77
2.3.8. Phép nối điều kiện 2 file dữ liệu (Join ) X 78
2.3.9. Phép nối 2 file dữ liệu (Join) X 79
2.3.10. Ví dụ áp dụng X 80
2.3.11. Các chiến lược tối ưu tổng quát X 83
2.4. Các dạng chuẩn và các thuật toán liên quan X 86
2.4.1. Các định nghĩa chuẩn hoá X 86
2.4.2. Một số đặc trưng dạng chuẩn 2NF X 88
2.4.3. Một số đặc trưng dạng chuẩn 3NF X 89
2.4.4. Một số đặc trưng dạng chuẩn BCNF X 90
2.4.5. Các thuật toán X 91
2.4.6. Chuẩn hoá một quan hệ X 93
2.4.7. Chuẩn hoá một sơ đồ quan hệ X 99
2.5. Mối quan hệ (Relationship) X 116
2.5.1. Đặc tả mối quan hệ X 116
2.5.2. Các đặc trưng của mối quan hệ X 117
2.5.3. Mô hình khái niệm dữ liệu X 119
Chương 3. Quy trình phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu X 121
3.1. Phân tích yêu cầu X 121
3.1.1. Mục đích của việc phân tích yêu cầu X 121
3.1.2. Nội dung phân tích yêu cầu X 123
3.1.3. Các kỹ thuật phân tích yêu cầu X 124
3.2. Phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu X 142
3.2.1. Khảo sát thực tế X 142
3.2.2. Thiết lập mô hình dữ liệu X 146
3.2.3. Kiểm soát và chuẩn hóa mô hình X 163
3.3. Thiết kế CSDL mức logic X 167
3.3.1. Khuôn cảnh thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic X 168
3.3.2. Các kỹ thuật sử dụng trong thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic ..............170
3.3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic dựa trên
“Phương pháp từ điển” X 196
3.4. Thiết kế CSDL mức vật lý X 206
3.4.1. Chuyển thiết kế dữ liệu mức logic sang mức vật lý X 206
3.4.2. Đánh giá không gian lưu trữ X 206
3.4.3. Biến đổi các lược đồ khái niệm thành lược đồ vật lý X 208
3.5. Thiết kế an toàn bảo mật cho CSDL X 212
3.5.1. An toàn thông tin và an toàn hệ thống X 212
3.5.2. Các biện pháp thực hiện an toàn dữ liệu X 213
3.5.3. Bảo mật thông tin X 214
Chương 4. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán X 217
4.1. Những nét chung nhất về CSDL phân tán X 217
4.1.1. Một số khái niệm liên quan đến CSDL phân tán X 217
4.1.2. Kiến trúc cơ bản của CSDL phân tán X 230
4.1.3. Mô hình vật lý cho một quan hệ toàn cục X 230
4.1.4. Các mục đích hữu ích của việc phát triển CSDL phân tán ...................233
4.2. Thiết kế CSDL quan hệ phân tán X 234
4.2.1. Quy trình thiết kế Top-down X 235
4.2.2. Các vấn đề về thiết kế phân tán X 236
4.2.3. Kỹ thuật phân mảnh X 242
4.2.4. Việc cấp phát X 278
Tài liệu tham khảo X 287


PGS.TS. Nguyễn Bá Tường hiện đang công tác và giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
Họ và tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)