Tác giả: TS. Trần Thị Thập -TS. Nguyễn Trần Hưng
Thương mại điện tử căn bản
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 197 cuốn
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và viễn thông đã tạo ra nền tảng cho hàng loạt ứng dụng và hoạt động kinh doanh thương mại thông qua sử dụng các thiết bị điện tử. Thực tế đó đã làm nảy sinh một hình thức thực thi thương mại hoàn toàn mới - thương mại điện tử. Với hàng loạt lợi ích tiêu biểu không thể phủ nhận như: giúp cắt giảm chi phí, tiếp cận toàn cầu, hoạt động không phụ thuộc vào không gian và thời gian, giao dịch theo thời gian thực... sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra động lực cũng như mang lại cơ hội không giới hạn cho cả doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người dùng tham gia.<br />
Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với các hoạt động và mô hình thương mại điện tử, cuốn sách Thương mại điện tử căn bản được biên soạn với mong muốn mang đến cho bạn đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản về triển khai các hoạt động thương mại sử dụng thiết bị điện tử và hệ thống các mạng viễn thông. Nội dung cuốn sách giúp người học nắm được những kiến thức từ nền tảng cơ sở hạ tầng để triển khai thương mại điện tử cho tới những kiến thức toàn diện về các mặt hoạt động của thương mại điện tử như: giao dịch hợp đồng điện tử, chữ ký số và chứng thực số, thanh toán điện tử, marketing điện tử, các vấn đề về an toàn thông tin và các khía cạnh về luật pháp, đạo đức, xã hội trong thương mại điện tử.<br />
Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 6 chương:<br />
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử<br />
Chương 2: Giao dịch điện tử<br />
Chương 3: Marketing điện tử<br />
Chương 4: An toàn thông tin trong thương mại điện tử<br />
Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp<br />
Chương 6: Các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử<br />
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu liên quan thương mại điện tử được xuất bản trong nước, ngoài nước. Hy vọng, cuốn sách Thương mại điện tử căn bản sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế và Quản lý chung, các nhà quản trị doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
Giá: 95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thương mại điện tử căn bản
Tác giả:  TS. Trần Thị Thập -TS. Nguyễn Trần Hưng
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Tác giả : TS. Trần Thị Thập -TS. Nguyễn Trần Hưng
Còn trong kho: 197 cuốn
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và viễn thông đã tạo ra nền tảng cho hàng loạt ứng dụng và hoạt động kinh doanh thương mại thông qua sử dụng các thiết bị điện tử. Thực tế đó đã làm nảy sinh một hình thức thực thi thương mại hoàn toàn mới - thương mại điện tử. Với hàng loạt lợi ích tiêu biểu không thể phủ nhận như: giúp cắt giảm chi phí, tiếp cận toàn cầu, hoạt động không phụ thuộc vào không gian và thời gian, giao dịch theo thời gian thực... sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra động lực cũng như mang lại cơ hội không giới hạn cho cả doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người dùng tham gia.<br />
Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với các hoạt động và mô hình thương mại điện tử, cuốn sách Thương mại điện tử căn bản được biên soạn với mong muốn mang đến cho bạn đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản về triển khai các hoạt động thương mại sử dụng thiết bị điện tử và hệ thống các mạng viễn thông. Nội dung cuốn sách giúp người học nắm được những kiến thức từ nền tảng cơ sở hạ tầng để triển khai thương mại điện tử cho tới những kiến thức toàn diện về các mặt hoạt động của thương mại điện tử như: giao dịch hợp đồng điện tử, chữ ký số và chứng thực số, thanh toán điện tử, marketing điện tử, các vấn đề về an toàn thông tin và các khía cạnh về luật pháp, đạo đức, xã hội trong thương mại điện tử.<br />
Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 6 chương:<br />
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử<br />
Chương 2: Giao dịch điện tử<br />
Chương 3: Marketing điện tử<br />
Chương 4: An toàn thông tin trong thương mại điện tử<br />
Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp<br />
Chương 6: Các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử<br />
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu liên quan thương mại điện tử được xuất bản trong nước, ngoài nước. Hy vọng, cuốn sách Thương mại điện tử căn bản sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế và Quản lý chung, các nhà quản trị doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách rất hữu ích !