Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học
Trang chủ   |   Đăng nhập  |  Đăng ký  |  
 
Khoa
Login
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu ?
Giỏ hàng 0 SP   |  Sơ đồ site
phone1.png 024.3577.2138 (Giờ hành chính)
phone2.png 0916.18.16.54
phone2.png 0904.251.013 
phone1.png 024. 3577.2145
  
Sách
Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học
Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học
Mã sách:
Tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Minh Tuyển, GS. TS. Phạm Văn Thiêm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội
Loại sách:
  - Sách điện tử
Giá Bán: 158.000 VNĐ
Giá bìa: 158.000 VNĐ
Số lượng :
giohang
Hướng dẫn thanh toán
Số trang: 372
Kích thước: 16x24
Trọng lượng: gram
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2018
Số lượng trong kho: 300
Số lần xem: 552

Cuốn sách: “Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học, Tập I: Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học” được viết có mở rộng và bổ sung theo cuốn: “Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học, Tập I: Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học” do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tái bản vào năm 2006.

Trong lần xuất bản này, các tác giả đã sửa chữa và bổ sung như sau:

Chương 4: Mục 4.2: Mô hình vật lý mô tả các quá trình chuyển khối, chuyển nhiệt, quá trình thủy động và các chuẩn số thường gặp trong công nghệ hóa học.

Chương 5: Mục 5.3.3; 5.3.4: Một vài dạng mô tả mô hình cấu trúc dòng đặc trưng và Sự tương hợp của mô hình cấu trúc dòng; mục 5.6.4; 5.6.5; 5.6.6: Hiệu suất làm việc của thiết bị, định dạng và lựa chọn thiết bị.

Chương 6: Mục 6.2.5: Kế hoạch tâm xoay bậc 2; mục 6.2.6: Nghiên cứu bề mặt biểu diễn (được viết lại chi tiết hơn, thuận lợi cho người sử dụng).

Ngoài ra các chương 4, 5, 6 đã đưa vào rất nhiều ví dụ ứng dụng cụ thể được rút ra từ các đề tài thực tế phủ rộng trong các lĩnh vực thuộc công nghệ hóa học và hóa học với mục đích để người đọc vận dụng có hiệu quả những kiến thức trình bày trong cuốn sách.

GS. TSKH. Nguyễn Minh Tuyển đã chỉnh lý và bổ sung chương 4, chương 6;
GS. TS. Phạm Văn Thiêm chỉnh lý và bổ sung chương 5; các chương 1, 2, 3 vẫn giữ nguyên như lần tái bản năm 2006 của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Sách được dùng làm giáo trình đại học cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học. Sách cũng có thể được dùng làm giáo trình hoặc tài liệu tham khảo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cán bộ kỹ thuật có liên quan tới vấn đề “Mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học”.

Các tác giả rất mong nhận được những đóng góp chân thành của độc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời nói đầu X span>    3

Chương 1. TIẾP CẬN HỆ THỐNG VÀ NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC X span>9

1.1. Sự phát triển của các phương pháp triển khai công nghệ....................... 9

1.2. Luận điểm cơ bản của phương pháp tiếp cận hệ thống......................... 10

1.3. Nguyên tắc xác định bản chất hệ thống công nghệ  hóa học.................. 12

1.3.1. Định nghĩa mô hình X span>12

1.3.2. Thành phần mô hình toán học X span>13

1.3.3. Phân loại mô hình toán học X span>14

1.3.4. Tiền đề lập mô hình toán học X span>14

1.3.5. Thuật toán lập mô hình toán học X span>15

1.4. Quan hệ giữa ba loại mô hình mô tả hệ công nghệ  hóa học bậc thấp.... 15

Chương 2. CÁC QUY LUẬT CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC X span>20

2.1. Các định luật bảo toàn X span>20

2.1.1. Các định luật bảo toàn trong hệ tĩnh X span>20

2.1.2. Các định luật bảo toàn trong hệ động X span>22

2.1.3. Định luật bảo toàn dòng X span>24

2.2. Quy luật động học X span>29

2.2.1. Biểu thức động học X span>29

2.2.2. Cân bằng X span>29

2.2.3. Quan hệ giữa động học và cấu trúc công nghệ của hệ...................... 30

Chương 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  ĐẾN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC      31

3.1. Các đại lượng biểu diễn quá trình cơ sở X span>31

3.1.1. Đại lượng cơ sở X span>31

3.1.2. Số các đại lượng biểu diễn trạng thái của một hệ X span>32

3.2. Bậc tự do điều khiển ngoại tại của quá trình cơ sở X span>36

3.2.1. Khái niệm về bậc tự do điều khiển của quá trình cơ sở..................... 36

3.2.2. Bậc tự do điều khiển ngoại tại của quá trình cơ sở đơn giản.............. 36

3.2.3. Ảnh hưởng của số liệu hình học lên bậc tự do điều khiển của quá trình 37

3.3. Bậc tự do điều khiển ngoại tại của hệ X span>37

3.3.1. Bậc tự do của các hệ X 39

3.3.2. Ứng dụng X 40

3.4. Xác định bậc tự do chung của một hệ X span>40

3.4.1. Bậc tự do của các dòng đối lưu X 41

3.4.2. Bậc tự do của dòng dẫn X 42

3.4.3. Bậc tự do của dòng cấp X 42

3.4.4. Bậc tự do hệ có nguồn X 43

3.4.5. Bậc tự do ngoại tại và bậc tự do nội tại X 43

3.5. Ví dụ

Chương 4. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ

4.1. Sự đồng dạng giữa thí nghiệm và công nghệ sản xuất

4.2. Mô hình vật lý mô tả các quá trình công nghệ hóa học

4.3. Ứng dụng tương tự để xác định mô hình vật lý

4.4. Một vài ứng dụng

Chương 5. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC

5.1. Các khái niệm chung

5.2. Cấu trúc và mô hình cơ sở của các quá trình trong công nghệ hóa học

5.3. Mô hình cấu trúc dòng phối hợp

5.4. Xác định các thông số của mô hình cấu trúc

5.5. Xác định động học thực của hệ công nghệ hóa học

5.6. Động học thực của các quá trình hóa học

5.7. Một số mô hình toán học cho các thiết bị cụ thể

5.8. Ví dụ

 Chương 6. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ HÓA HỌC BẰNG MÔ TẢ THỐNG KÊ 

6.1 Mô tả thống kê trong hóa học và công nghệ hóa học

6.2. Các phương pháp kế hoạch hóa thực nghiệm

6.3. Hàm nguyện vọng

6.4. Các ví dụ ứng dụng



GS. TSKH. Nguyễn Minh Tuyển, GS. TS. Phạm Văn Thiêm
Họ và tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)