Tác giả: Nguyễn Đình Thi, Thùy Dung
Cái tết của mèo con
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 10 cuốn
Mèo con mới về nhà, đêm đầu tiên đã giáp mặt lão Chuột cống dữ dằn cùng lũ chuột nhắt hung hăng. Mèo con khiếp sợ, nhưng vốn là một chú mèo dũng cảm, Mèo con bắt đầu học hỏi, can đảm đánh nhau với rắn hổ mang. Không những thế, Mèo con còn truyền lòng quả cảm của mình cho cả bác Nồi đồng và chị Chổi. Họ đã cùng nhau đánh bại lão chuột cống hung ác và đám chuột nhắt. Cái tết của mèo con là bài học về lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết. Câu chuyện mang đến thông điệp cho các bạn nhỏ chúng ta: Lòng dũng cảm là một phẩm chất, được hình thành khi chúng ta rèn luyện mỗi ngày.
Giá: 45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Cái tết của mèo con
Tác giả:  Nguyễn Đình Thi, Thùy Dung
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Nguyễn Đình Thi, Thùy Dung
Còn trong kho: 10 cuốn
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Mèo con mới về nhà, đêm đầu tiên đã giáp mặt lão Chuột cống dữ dằn cùng lũ chuột nhắt hung hăng. Mèo con khiếp sợ, nhưng vốn là một chú mèo dũng cảm, Mèo con bắt đầu học hỏi, can đảm đánh nhau với rắn hổ mang. Không những thế, Mèo con còn truyền lòng quả cảm của mình cho cả bác Nồi đồng và chị Chổi. Họ đã cùng nhau đánh bại lão chuột cống hung ác và đám chuột nhắt. Cái tết của mèo con là bài học về lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết. Câu chuyện mang đến thông điệp cho các bạn nhỏ chúng ta: Lòng dũng cảm là một phẩm chất, được hình thành khi chúng ta rèn luyện mỗi ngày.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn