Tác giả: Nhiều tác giả, Cloud Pillow Studio
Ngôi nhà yêu thương - Con yêu mẹ
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 10 cuốn
Bộ truyện gồm 4 cuốn, nói về tình cảm mến yêu của những thành viên trong gia đình. “Ngôi nhà yêu thương” truyền tải tình yêu thương qua những vần thơ của các tác giả khác nhau mang lại những câu chuyện gần gũi, sâu sắc.  
Giá: 48,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ngôi nhà yêu thương - Con yêu mẹ
Tác giả:  Nhiều tác giả, Cloud Pillow Studio
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Nhiều tác giả, Cloud Pillow Studio
Còn trong kho: 10 cuốn
48,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bộ truyện gồm 4 cuốn, nói về tình cảm mến yêu của những thành viên trong gia đình. “Ngôi nhà yêu thương” truyền tải tình yêu thương qua những vần thơ của các tác giả khác nhau mang lại những câu chuyện gần gũi, sâu sắc.  
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn