Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Đăng Dũng
Chiến tranh thương Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 362 cuốn
Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung đang ra tăng với những diễn biến phức tạp, khó đoán định, nền kinh tế Việt Nam được cho là cũng đang "bơi giữa dòng" bởi vì có những lợi thế, cơ hội nhưng đồng thời cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn và thách thức. Sự kiện chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cùng những tác động của nó đã đặt ra nhiều thách thức lớn trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia.Do vậy, nghiên cứu Chiến tranh thương Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới dưới góc độ an ninh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Cuốn sách gồm ba chương, trình bày những vấn đề cơ bản về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; thực trạng và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến nền kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra những dự báo cũng như các vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Giá: 60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Chiến tranh thương Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới
Tác giả:  Phạm Ngọc Anh - Trần Đăng Dũng
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Phạm Ngọc Anh - Trần Đăng Dũng
Còn trong kho: 362 cuốn
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung đang ra tăng với những diễn biến phức tạp, khó đoán định, nền kinh tế Việt Nam được cho là cũng đang "bơi giữa dòng" bởi vì có những lợi thế, cơ hội nhưng đồng thời cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn và thách thức. Sự kiện chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cùng những tác động của nó đã đặt ra nhiều thách thức lớn trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia.Do vậy, nghiên cứu Chiến tranh thương Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới dưới góc độ an ninh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Cuốn sách gồm ba chương, trình bày những vấn đề cơ bản về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; thực trạng và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến nền kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra những dự báo cũng như các vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách hay quá nhưng không có tiền mua buồn