Tác giả: Nhiều Tác Giả
Gắn bó yêu thương
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 498 cuốn
Các kiểu gắn bó: Bạn là kiểu người nào trong một mối quan hệ tình cảm?

Chiến lược gắn bó của bạn quyết định bạn sẽ thành công/thất bại trong một mối quan hệ, lý giải lý do tại sao bạn lại bị hấp dẫn bởi kiểu người như vậy. Theo nghiên cứu của tác giả cuốn sách, con người có 3 chiến lược gắn bó chính: An toàn, Lo âu, Né tránh
Giá: 172,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Gắn bó yêu thương
Tác giả:  Nhiều Tác Giả
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Còn trong kho: 498 cuốn
172,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Các kiểu gắn bó: Bạn là kiểu người nào trong một mối quan hệ tình cảm?

Chiến lược gắn bó của bạn quyết định bạn sẽ thành công/thất bại trong một mối quan hệ, lý giải lý do tại sao bạn lại bị hấp dẫn bởi kiểu người như vậy. Theo nghiên cứu của tác giả cuốn sách, con người có 3 chiến lược gắn bó chính: An toàn, Lo âu, Né tránh
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn