Tác giả: Brian F MartinNgười Dịch Nguyệt Minh
Không thể bị đánh bại: Đừng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 500 cuốn
“Trong cuốn sách này, tác giả đã trả lời câu hỏi: “Liệu tuổi thơ đầy bạo hành và đau thương có thể được chuyển hóa thành sức mạnh, tình yêu và tự do không?” Câu trả lời đơn giản là: “Có thể!” Bạn có khả năng định hình những gì xảy ra trong quá khứ và biến nó thành cuộc sống mà bạn muốn. Thực tế, điều thu hút tôi nhất trong cách tiếp cận của Brian là nó luôn dựa trên việc “biến mọi thứ thành có thể”
Giá: 183,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Không thể bị đánh bại: Đừng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh
Tác giả:  Brian F MartinNgười Dịch Nguyệt Minh
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Brian F MartinNgười Dịch Nguyệt Minh
Còn trong kho: 500 cuốn
183,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
“Trong cuốn sách này, tác giả đã trả lời câu hỏi: “Liệu tuổi thơ đầy bạo hành và đau thương có thể được chuyển hóa thành sức mạnh, tình yêu và tự do không?” Câu trả lời đơn giản là: “Có thể!” Bạn có khả năng định hình những gì xảy ra trong quá khứ và biến nó thành cuộc sống mà bạn muốn. Thực tế, điều thu hút tôi nhất trong cách tiếp cận của Brian là nó luôn dựa trên việc “biến mọi thứ thành có thể”
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn