Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Đắc nhân tâm - Bí quyết để thành công
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 487 cuốn
Cuốn Đắc Nhân Tâm – Bí Quyết Để Thành Công được dịch ra nhiều thứ tiếng và bán được mấy chục triệu bản trên khắp thế giới, chỉ cho bạn:

  

Sáu cách gây thiện cảm,
Bảy cách khiển trách mà không mất lòng người,
Mười hai cách dẫn dụ người,
Chín cách tăng hạnh phúc trong gia đình,
  

Cuốn sách sẽ xét lại vấn đề đó một cách vô cùng rộng hơn. Nó sẽ chỉ cho bạn cách làm sao được hài lòng hết thảy những người mà bạn gặp mỗi ngày trong đời bạn, từ những người thân trong nhà cho đến những người giúp việc, khách hàng, thân chủ, cả những người gặp gỡ trong câu chuyện nữa. Và hễ được lòng mọi người thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta, giúp ta, ta sẽ thành công và tìm được hạnh phúc.
Giá: 90,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Đắc nhân tâm - Bí quyết để thành công
Tác giả:  Nguyễn Hiến Lê
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
Còn trong kho: 487 cuốn
90,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn Đắc Nhân Tâm – Bí Quyết Để Thành Công được dịch ra nhiều thứ tiếng và bán được mấy chục triệu bản trên khắp thế giới, chỉ cho bạn:

  

Sáu cách gây thiện cảm,
Bảy cách khiển trách mà không mất lòng người,
Mười hai cách dẫn dụ người,
Chín cách tăng hạnh phúc trong gia đình,
  

Cuốn sách sẽ xét lại vấn đề đó một cách vô cùng rộng hơn. Nó sẽ chỉ cho bạn cách làm sao được hài lòng hết thảy những người mà bạn gặp mỗi ngày trong đời bạn, từ những người thân trong nhà cho đến những người giúp việc, khách hàng, thân chủ, cả những người gặp gỡ trong câu chuyện nữa. Và hễ được lòng mọi người thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta, giúp ta, ta sẽ thành công và tìm được hạnh phúc.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn