Tác giả: Chip Gaines
Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ: Những điều thông thái tôi học được trong kinh doanh và cuộc sống
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 490 cuốn
Cuốn sách dành cho những con người đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình

Thông qua câu chuyện thực tiễn của chính tác giả và những người xung quanh, cuốn sách truyền thêm động lực cho tất cả chúng ta để tiến về phía trước.

Cuốn sách dành cho những con người đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình
Giá: 154,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ: Những điều thông thái tôi học được trong kinh doanh và cuộc sống
Tác giả:  Chip Gaines
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Chip Gaines
Còn trong kho: 490 cuốn
154,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách dành cho những con người đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình

Thông qua câu chuyện thực tiễn của chính tác giả và những người xung quanh, cuốn sách truyền thêm động lực cho tất cả chúng ta để tiến về phía trước.

Cuốn sách dành cho những con người đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn