Tác giả: Roman Gelperin
Sức mạnh của động lực - Nghệ thuật vượt lên những cám dỗ của cuộc sống
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 498 cuốn
Trong suốt quãng đời của mình, hẳn chúng ta đã từng nhiều lần bắt gặp những nghịch lý ngay trong chính hành động của mình. Nếu để ý kĩ, bạn có thể thấy dường như có một thế lực vô hình nào đó tồn tại trong chính bản thân ta, liên tục thúc đẩy, lôi kéo và quyết định mọi hành vi của ta, mặc cho ta ra sức chủ động chống đối và can ngăn. Hầu hết những người có khả năng tự quan sát sẽ luôn thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng có thể kiểm soát được những gì mình đang làm. Và còn có cả những người cảm thấy rằng họ chẳng thể kiểm soát nổi cuộc sống của chính họ.
Giá: 129,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Sức mạnh của động lực - Nghệ thuật vượt lên những cám dỗ của cuộc sống
Tác giả:  Roman Gelperin
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Roman Gelperin
Còn trong kho: 498 cuốn
129,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong suốt quãng đời của mình, hẳn chúng ta đã từng nhiều lần bắt gặp những nghịch lý ngay trong chính hành động của mình. Nếu để ý kĩ, bạn có thể thấy dường như có một thế lực vô hình nào đó tồn tại trong chính bản thân ta, liên tục thúc đẩy, lôi kéo và quyết định mọi hành vi của ta, mặc cho ta ra sức chủ động chống đối và can ngăn. Hầu hết những người có khả năng tự quan sát sẽ luôn thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng có thể kiểm soát được những gì mình đang làm. Và còn có cả những người cảm thấy rằng họ chẳng thể kiểm soát nổi cuộc sống của chính họ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn