Tác giả: Bob Goff
Yêu thương ai cũng như ai
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 497 cuốn
Hãy tìm cách yêu thương những người khó chịu hơn và các bạn sẽ sống một cuộc sống đáng mơ ước. Hãy đi tìm ai đó bạn vẫn luôn né tránh và dành tình yêu thương thật lớn cho họ. Bạn sẽ học được thêm nhiều về hàng xóm của bạn, kẻ thù của bạn và niềm tin của bạn. Hãy tìm ai đó mà bạn nghĩ là sai trái, ai đó mà bạn không tán đồng, ai đó khác biệt so với bạn,và hãy quyết định yêu thương người đó như cách bạn được tạo ra từ yêu thương.
Chúng ta cần yêu thương mọi người, ai cũng như ai!
Giá: 162,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Yêu thương ai cũng như ai
Tác giả:  Bob Goff
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Bob Goff
Còn trong kho: 497 cuốn
162,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Hãy tìm cách yêu thương những người khó chịu hơn và các bạn sẽ sống một cuộc sống đáng mơ ước. Hãy đi tìm ai đó bạn vẫn luôn né tránh và dành tình yêu thương thật lớn cho họ. Bạn sẽ học được thêm nhiều về hàng xóm của bạn, kẻ thù của bạn và niềm tin của bạn. Hãy tìm ai đó mà bạn nghĩ là sai trái, ai đó mà bạn không tán đồng, ai đó khác biệt so với bạn,và hãy quyết định yêu thương người đó như cách bạn được tạo ra từ yêu thương.
Chúng ta cần yêu thương mọi người, ai cũng như ai!
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn