Tác giả: Hoàng Ngọc Quỳnh
Hacking Your English Speaking (Luyện nói tiếng Anh đột phá)
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 1528 cuốn
Bộ sách "Hacking your English" gồm 2 cuốn:  SPEAKING & LISTENING
Cuốn sách "Hacking your English SPEAKING -  LUYỆN NÓI tiếng Anh đột phá" là kim chỉ nam cho những bạn học nói tiếng Anh mà chưa tìm ra được phương pháp. Với Hacking Your English Speaking bạn sẽ được nói tiếng Anh như một đứa trẻ: Nghe và bắt chước. Khi các bạn nghe một từ nào đó thật nhiều, từ đó sẽ được lưu lại trong não bộ khiến bạn cảm thấy như mình có thể nghe được sự vọng lại của âm thanh trong đầu và hình dung được ý nghĩa của từ đó. Nghe thật nhiều và bắt chước theo giọng phát âm chuẩn chính là bí kíp cuốn sách này mang đến cho người học.
Cuốn sách giúp bạn:
➤ Bứt phá nền tảng phát âm qua 22 video bài giảng do tác giả trực tiếp giảng dạy.
➤ Nói tiếng Anh đột phá qua hơn 50 mẫu câu giao tiếp thông dụng nhất và gần 80 tình huống giao tiếp chắc chắn bạn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
➤ Luyện nghe – nói phản xạ mọi lúc mọi nơi với công nghệ App MCBooks.
Giá: 198,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hacking Your English Speaking (Luyện nói tiếng Anh đột phá)
Tác giả:  Hoàng Ngọc Quỳnh
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Hoàng Ngọc Quỳnh
Còn trong kho: 1528 cuốn
198,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bộ sách "Hacking your English" gồm 2 cuốn:  SPEAKING & LISTENING
Cuốn sách "Hacking your English SPEAKING -  LUYỆN NÓI tiếng Anh đột phá" là kim chỉ nam cho những bạn học nói tiếng Anh mà chưa tìm ra được phương pháp. Với Hacking Your English Speaking bạn sẽ được nói tiếng Anh như một đứa trẻ: Nghe và bắt chước. Khi các bạn nghe một từ nào đó thật nhiều, từ đó sẽ được lưu lại trong não bộ khiến bạn cảm thấy như mình có thể nghe được sự vọng lại của âm thanh trong đầu và hình dung được ý nghĩa của từ đó. Nghe thật nhiều và bắt chước theo giọng phát âm chuẩn chính là bí kíp cuốn sách này mang đến cho người học.
Cuốn sách giúp bạn:
➤ Bứt phá nền tảng phát âm qua 22 video bài giảng do tác giả trực tiếp giảng dạy.
➤ Nói tiếng Anh đột phá qua hơn 50 mẫu câu giao tiếp thông dụng nhất và gần 80 tình huống giao tiếp chắc chắn bạn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
➤ Luyện nghe – nói phản xạ mọi lúc mọi nơi với công nghệ App MCBooks.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn