Tác giả: Đỗ Nhung
Mindmap English Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1834 cuốn
Cuốn sách cung cấp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh căn bản đã được hệ thống dưới dạng những sơ đồ tư duy sinh động, đầy màu sắc.
Qua đó giúp bạn:
➤ Đột phá việc ghi nhớ kiến thức qua sơ đồ tư duy
➤ Nắm trọn ngữ pháp thông qua những từ khóa chính
➤ Kích thích sự phát triển não bộ thông qua sơ đồ tư duy
➤ Cải thiện kỹ năng nghe qua các ví dụ hội thoại
➤ Tăng tính ứng dụng thực tế trong các tình huống
Giá: 190,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Mindmap English Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy
Tác giả:  Đỗ Nhung
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Đỗ Nhung
Còn trong kho: 1834 cuốn
190,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách cung cấp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh căn bản đã được hệ thống dưới dạng những sơ đồ tư duy sinh động, đầy màu sắc.
Qua đó giúp bạn:
➤ Đột phá việc ghi nhớ kiến thức qua sơ đồ tư duy
➤ Nắm trọn ngữ pháp thông qua những từ khóa chính
➤ Kích thích sự phát triển não bộ thông qua sơ đồ tư duy
➤ Cải thiện kỹ năng nghe qua các ví dụ hội thoại
➤ Tăng tính ứng dụng thực tế trong các tình huống
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn