Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia - Thực trạng và triển vọng
Trang chủ   |   Đăng nhập  |  Đăng ký  |  
 
Khoa
Login
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu ?
Giỏ hàng 0 SP   |  Sơ đồ site
phone1.png 024.3577.2138 (Giờ hành chính)
phone2.png 0916.18.16.54
phone2.png 0904.251.013 
phone1.png 024. 3577.2145
  
Sách
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia - Thực trạng và triển vọng
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia - Thực trạng và triển vọng
Mã sách: ISBN:9786048035723
Tác giả: Nguyễn Xuân Thiên
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Loại sách:
  - Sách in
Giá Bán: 85.000 VNĐ
Giá bìa: 85.000 VNĐ
Số lượng :
giohang
Hướng dẫn thanh toán
Số trang: 240
Kích thước: 14.5*20.5cm
Trọng lượng: 250 gram
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2019
Số lượng trong kho: 199
Số lần xem: 312

Phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt an ninh chính trị sâu sắc; bởi lẽ là hai nước láng giềng truyền thống và có quan hệ lịch sử lâu dài; tuy trải qua những bước thăng trầm; nhưng quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Nghiên cứu quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia ngoài ý nghĩa về mặt lý luận còn có ý nghĩa thực tiễn lâu dài. Các cửa khẩu giao thương lớn giữa hai nước đều tập trung gần các trung tâm kinh tế lớn của hai nước - có đường giao thông khá thuận lợi, đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại, trở thành những cầu nối trong các chương trình hợp tác tiểu vùng và hội nhập với khu vực và thế giới.

Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Campuchia từ năm 2005 đến nay không ngừng phát triển và được nâng lên một tầm cao mới. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia được thể hiện qua hai lĩnh vực chủ yếu: quan hệ thương mại và quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ quan hệ kinh tế đã chuyển sang hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản……………………….

Lời mở đầu   ……………………  

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA11

1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ thương mại

1.1.1. Cơ sở lý luận của quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia

1.1.1.1. Thương mại quốc tế và một số lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế

1.1.1.2. Lợi ích của các quốc gia khi tham gia thương mại quốc tế

  1.1.1.3. Khái quát một số lý thuyết về thương mại quốc tế làm cơ sở phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia

1.2. Cơ sở thực tiễn của quan hệ thương mại Việt Nam - Campuchia     

     1.2.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Campuchia  24

     1.2.2.Khái quát mối quan hệ Việt Nam - Campuchia              

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA    

2.1. Chính sách thương mại giữa Việt Nam và Campuchia và các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia

2.1.1 Một số chính sách thương mại giữa Việt Nam và Campuchia

2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng chính sách thương mại giữa Việt Nam  và Campuchia

2.2. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia

2.2.1 Về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia

2.2.2 Về nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia

2.2.3 Về xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ

2.3 Đánh giá chung quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia

2.3.1 Một số thành tựu đạt được

2.3.2. Những hạn chế

 

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

3.1. Cơ sở thực tiễn của đầu tư trực tiếp của Việt Nam tại Campuchia

sau khi AEC được thành lập

3.1.1.Nhu cầu thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia

3.1.2. Nhu cầu đầu tư của Việt Nam vào Campuchia   

3.2.Khái quát về FDI của Việt Nam ra nước ngoài nói chung và tại Campuchia nói riêng   

3.2.1. Khái quát về FDI của Việt Nam ra nước ngoài   3.2.2. Khái quát tình hình đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Campuchia

3.3. Phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp của Việt Nam tại Campuchia sau khi AEC được thành lập

3.3.1. Về quy mô và xu hướng  

3.3.2. Về cơ cấu đầu tư  

3.4. Đánh giá kết quả đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Campuchia

3.4.1. Những mặt tích cực

3.4.2. Những mặt hạn chế             

CHƯƠNG 4: TRIỂN VỌNG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - CAMPUCHIA  

4.1. Một số tồn tại hạn chế trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia

4.1.1. Quan hệ thương mại hàng hóa   

4.1.2. Quan hệ đầu tư trực tiếp 112

4.1.3. Du lịch quốc tế giữa hai nước    

4.2.Triển vọng phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia 

4.2.1. Mục tiêu     

4.2.2. Triển vọng phát triển    

4.3. Các gợi ý chính sách góp phần phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia    

4.3.1.  Hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính liên quan

4.3.2. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thương

 mại song phương, chống buôn lậu, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới        

4.3.3.Khuyến khích và phát triển các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thương mại, đầu tư sang thị trường Campuchia    

4.3.4. Giải pháp huy động vốn để hỗ trợ thương mại và đầu tư    

4.3.5. Phối hợp giữa các Bộ ngành, Hiệp hội trong việc xúc tiến và triển khai các dự án đầu tư sang thị trường Campuchia

4.3.6. Nghiên cứu môi trường đầu tư  

4.3.7. Xúc tiến công tác đầu tư, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các mặt hàng xuất nhập khẩu của hai nước  

     4.3.8. Xây dựng các tập đoàn mạnh có năng lực và lợi thế

 tăng cường đầu tư sang Campuchia

Kết luận     

Tài liệu tham khảo   Phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt an ninh chính trị sâu sắc; bởi lẽ là hai nước láng giềng truyền thống và có quan hệ lịch sử lâu dài; tuy trải qua những bước thăng trầm; nhưng quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Nghiên cứu quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia ngoài ý nghĩa về mặt lý luận còn có ý nghĩa thực tiễn lâu dài. Các cửa khẩu giao thương lớn giữa hai nước đều tập trung gần các trung tâm kinh tế lớn của hai nước - có đường giao thông khá thuận lợi, đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại, trở thành những cầu nối trong các chương trình hợp tác tiểu vùng và hội nhập với khu vực và thế giới.

Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Campuchia từ năm 2005 đến nay không ngừng phát triển và được nâng lên một tầm cao mới. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia được thể hiện qua hai lĩnh vực chủ yếu: quan hệ thương mại và quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ quan hệ kinh tế đã chuyển sang hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài
Họ và tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)