Tác giả: Michio Kaku
Tương lai nhân loại
Phát hành bởi : NXB Thế giới
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 196 cuốn
Hành trình tiến đến không gian thuận lợi hay khó khăn? Sẽ cần bao nhiêu thời gian và công nghệ gì? Nhân loại đã chuẩn bị những gì cho định mệnh đó? Và cuộc sống con người khi ấy sẽ ra sao?

Hãy để người truyền thông cho khoa học Michio Kaku đưa bạn khám phá những "câu hỏi nóng" này của thời đại, bằng hiểu biết sâu sắc về vũ trụ, công nghệ sinh học, tên lửa hạt nhân... Và bằng cách dẫn giải khó có thể khúc chiết, tường tận và thú vị hơn.
Giá: 179,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tương lai nhân loại
Tác giả:  Michio Kaku
Phát hành bởi : NXB Thế giới
Tác giả : Michio Kaku
Còn trong kho: 196 cuốn
179,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Hành trình tiến đến không gian thuận lợi hay khó khăn? Sẽ cần bao nhiêu thời gian và công nghệ gì? Nhân loại đã chuẩn bị những gì cho định mệnh đó? Và cuộc sống con người khi ấy sẽ ra sao?

Hãy để người truyền thông cho khoa học Michio Kaku đưa bạn khám phá những "câu hỏi nóng" này của thời đại, bằng hiểu biết sâu sắc về vũ trụ, công nghệ sinh học, tên lửa hạt nhân... Và bằng cách dẫn giải khó có thể khúc chiết, tường tận và thú vị hơn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn