Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại
Trang chủ   |   Đăng nhập  |  Đăng ký  |  
 
Khoa
Login
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu ?
Giỏ hàng 0 SP   |  Sơ đồ site
phone1.png 024.3577.2138 (Giờ hành chính)
phone2.png 0916.181.654
phone2.png 0904.626.496 
phone1.png 024. 3577.2145
  
Sách
Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại
Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại
Mã sách: 9786048039998
Tác giả: TS. Lưu Trần Toàn
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Loại sách:
  - Sách in
Giá Bán: 68.000 VNĐ
Giá bìa: 68.000 VNĐ
Số lượng :
giohang
Hướng dẫn thanh toán
Số trang: 200
Kích thước: 14,5x20,5
Trọng lượng: 250 gram
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2019
Số lượng trong kho: 198
Số lần xem: 287

 

Tuyên truyền đối ngoại là một bộ phận của công tác tuyên truyền, chủ thể là quốc gia, dân tộc hướng tới đối tượng ở nước ngoài. Trong xu thees hiện nay các quốc gia đều đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đối ngoại nhằm phục đắc lực chính sách đối ngoại của nhà nước. Tuyên truyền đối ngoại bao gồm nhiều nội dung chính như chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nhằm làm cho thế giới hiểu về lập trường quan điểm của nước mình trong chính sách đối nội, đối ngoại, trong các vấn đề về quan hệ quốc tế, các đặc điểm đặc sắc quốc gia, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển quốc gia.

     Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền đối ngoại nói riêng, nhằm phổ biến, giải thích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh quốc gia đến các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế. Trong đó, tuyên truyền hình ảnh quốc gia được thực hiện thông qua nhiều phương thức và phương tiện khác nhau, nhất là báo chí đối ngoại. Báo chí đối ngoại Việt Nam là một bộ phận của báo chí, hướng tới các đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam và công chúng ở các quốc gia trên thế giới, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm cung cấp cho họ những thông tin chính thức của Việt Nam để làm cho họ hiểu, đồng tình, ủng hộ sự nghiệp phát triển đất nước.

    Nội dung cuốn sách phân tích thực trạng tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại, chỉ ra những hạn chế và những nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp để tăng cường công tác này trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

MỤC LỤC

 

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI

 

I. Một số khái niệm về tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới…………………7

II.     Báo chí đối ngoại – một phương tiện tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới…29

III. Các yếu tố của tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại…..41

IV. Những yếu tố tác động đến tuyên truyền và yêu cầu của tuyên truyền hình ảnh Việt Nam qua báo chí đối ngoại…………………………………………………………….56

V.      

Chương 2: TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI

 

     I Khái quát một số cơ quan báo chí đối ngoại …………………………………………63

    II.     Những ưu điểm trong tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại và nguyên nhân của nó………………………………………………………………………..69

    III.    Những hạn chế trong Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo đối ngoại và nguyên nhân của nó.

 

Chương 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

 

     I,      Dự báo sự phát triển của những yếu tố tác động đến tuyên truyền hình ảnh Việt nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại trong thời gian tới…………………………………………..136

II. Một số quan điểm cơ bản………………………………………………………………..147

III. Một số giải pháp chủ yếu……………………………………………………………….153

 

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………...181

 

 

 

 Họ và tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)