Biên tập viên, phóng viên hạng III - P1: Kiến thức chung
Trang chủ   |   Đăng nhập  |  Đăng ký  |  
 
Khoa
Login
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu ?
Giỏ hàng 0 SP   |  Sơ đồ site
phone1.png 024.3577.2138 (Giờ hành chính)
phone2.png 0916.18.16.54
phone2.png 0904.251.013 
phone1.png 024. 3577.2145
  
Sách
Biên tập viên, phóng viên hạng III - P1: Kiến thức chung
Biên tập viên, phóng viên hạng III - P1: Kiến thức chung
Mã sách: ISBN:9786048042004
Tác giả: Trường Đào tạo,Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Loại sách:
  - Sách in
Giá Bán: 160.000 VNĐ
Giá bìa: 160.000 VNĐ
Số lượng :
giohang
Hướng dẫn thanh toán
Số trang: 490
Kích thước: 16x24
Trọng lượng: 500gram gram
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2019
Số lượng trong kho: 50
Số lần xem: 87

Cơ sở dữ liệu và công nghệ cơ sở dữ liệu ngày nay đã tác động vào hầu hết các hoạt động của đời sống, từ các giao dịch ngân hàng, mua vé máy bay, tìm kiếm thông tin, đến các trò chơi hay học tập trực tuyến,… Những hoạt động này được gọi là ứng dụng cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, gần đây với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ đã dẫn đến nhiều ứng dụng mới thú vị của hệ thống cơ sở dữ liệu. Sự phổ biến của các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter,… yêu cầu phải có cơ sở dữ liệu khổng lồ và cơ chế lưu trữ dữ liệu phi truyền thống như bài đăng, tweet, hình ảnh và video. Các hệ lưu trữ dữ liệu lớn như NOSQL đã được tạo ra để quản lý dữ liệu cho các ứng dụng truyền thông xã hội. Các hệ cơ sở dữ liệu này được sử dụng để quản lý dữ liệu trong công cụ tìm kiếm web, cũng như để cung cấp lưu trữ đám mây với nhiều loại dữ liệu phong phú.

Với tầm quan trọng như vậy, cơ sở dữ liệu trở thành môn học cơ sở bắt buộc được giảng dạy cho sinh viên ngành Tin học và Công nghệ thông tin ở các trường cao đẳng và đại học trong cả nước. Mục tiêu của môn học này là trang bị cho sinh viên khả năng khai thác, triển khai các ứng dụng của công nghệ cơ sở dữ liệu và khả năng thiết kế các hệ thống cơ sở dữ liệu. Cuốn sách Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng giới thiệu các khái niệm cơ bản, các nguyên lý có tính nền tảng của việc tổ chức và sử dụng cơ sở dữ liệu. Nói một cách
cụ thể hơn, nội dung cuốn sách sẽ làm rõ các cách mô hình hóa cơ sở dữ liệu, trên cơ sở đó nhấn mạnh những nguyên tắc cơ bản trong
thiết kế cơ sở dữ liệu đồng thời trình bày khá chi tiết về các ngôn ngữ, chức năng cơ bản mà các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho các lớp người dùng.

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên cuốn “Giáo trình cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành”, một số thay đổi và bổ sung mới như sau:

- Bổ sung một chương mới giới thiệu về lớp hệ cơ sở dữ liệu NOSQL - là một trong những tiến bộ gần đây về hệ thống cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn. Để có mạch trình bày phù hợp, chương này được sắp xếp lại thành chương 6 và chương An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu được chuyển sang chương 7.

- Thay đổi một số ví dụ được sử dụng xuyên suốt cuốn sách.

- Bổ sung và hiệu chỉnh phần câu hỏi và bài tập cuối các chương.

- Bổ sung và thay thế một số phần trong các chương để phù hợp với mục tiêu của cuốn sách.

Nội dung của cuốn sách được chia thành 7 chương:

Chương 1: Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 2: Mô hình thực thể liên kết

Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 4: Ngôn ngữ SQL

Chương 5: Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Chương 6: Hệ cơ sở dữ liệu NOSQL

Chương 7: An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu

Phần cuối mỗi chương có câu hỏi và bài tập nhằm giúp sinh viên tự ôn tập và nắm vững những nội dung chính của chương. Trong phần Phụ lục ở cuối sách có một số bài tập có gợi ý hoặc hướng dẫn giải và đề thi nhằm giúp sinh viên có thể tự ôn tập và kiểm tra những kiến thức thu nhận được sau khi kết thúc môn học.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến PGS, TS. Hồ Cẩm Hà về những góp ý rất sâu sắc và xác đáng trong quá trình chúng tôi hoàn thiện bản thảo. Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện cuốn sách nhưng sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý quý báu của quý độc giả. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ email: cuongnnhvan@yahoo.com.

MỤC LỤC

Lời nói đầu3

Chuyên đề 1. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hiện nay về báo chí,

    xuất bản,thông tin đối ngoại   5

1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí và xuất bản5

1.2. Đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta
hiện nay về báo chí, xuất bản11

1.3. Tầm quan trọng của việc tăng cường thông tin đối ngoại.............. 34

1.4. Quan điểm, mục tiêu công tác thông tin đối ngoại
giai đoạn từ nay đến 202049

1.5. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong công tác
thông tin đối ngoại51

Chuyên đề 2. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hiện nay
về dân tộc, tôn giáo59

2.1. Đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước
về dân tộc59

2.2. Đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước
về tôn giáo75

Chuyên đề 3. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản93

3.1. Cơ sở khách quan và sự cần thiết quản lý nhà nước
về báo chí, xuất bản93

3.2. Nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí,
xuất bản105

3.3. Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản
hiện nay120

Chuyên đề 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản127

4.1. Hồ Chí Minh - Nhà báo vĩ đại127

4.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, chức năng
và nhiệm vụ của báo chí, xuất bản132

4.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính chiến đấu và tính nhân dân của

  báo chí138

4.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người làm báo chí,

  xuất bản144

Chuyên đề 5. Xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện nay
và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”
trên lĩnh vực báo chí, xuất bản155

5.1. Xu hướng phát triển của báo chí và xuất bản hiện nay................. 155

5.2. Nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”
trên lĩnh vực báo chí, xuất bản177

Chuyên đề 6. Luật báo chí và tình hình thực hiện Luật báo chí
hiện nay185

6.1. Cơ sở pháp lý của báo chí việt nam185

6.2. Tình hình thực hiện Luật báo chí hiện nay198

Chuyên đề 7. Luật xuất bản và tình hình thực hiện Luật xuất bản
hiện nay207

7.1. Nhận thức, quan điểm của Đảng và Nhà nước về
hoạt động xuất bản207

7.2. Khái quát thực trạng hoạt động xuất bản từ khi
Luật xuất bản có hiệu lực đến nay251

Chuyên đề 8. Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và thực hiện
các luật này hiện nay259

8.1. Lý do phải xây dựng Luật cán bộ, công chức259

8.2. Lý do phải xây dựng Luật viên chức275

8.3. Thực trạng cán bộ, công chức, viên chức278

8.4. Luật cán bộ, công chức282

8.5. Luật viên chức313

Chuyên đề 9. Luật phòng chống tham nhũng và tình hình thực hiện

    Luật phòng chống tham nhũng hiện nay327

9.1. Khái quát về tham nhũng và pháp luật phòng,
chống tham nhũng327

9.2. Những nội dung cơ bản của Luật phòng,
chống tham nhũng339

Chuyên đề 10. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Luật thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện nay371

10.1. Mục đích, yêu cầu371

10.2. Nội dung chủ yếu của Luật thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí375

Chuyên đề 11. Một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động
báo chí, xuất bản427

11.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu các vấn đề pháp luật liên quan

    đến hoạt động báo chí, xuất bản427

11.2. Các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí,
xuất bản430

11.3. Một số nội dung chủ yếu của pháp luật liên quan đến
hoạt động báo chí, xuất bản431

11.4. Những văn bản liên quan đến pháp luật về báo chí..................... 463

Tài liệu tham khảo469

 Trường Đào tạo,Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Họ và tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)