Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 406 cuốn
Công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn là một vấn đề được chú trọng ở các đơn vị sản xuất kinh doanh. Công tác an toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội to lớn và ý nghĩa nhân đạo sâu sắc; góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất tăng năng suất lao động, giảm gánh nặng cho gia đình người lao động và xã hội do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra. Nhằm phổ biến kiến thức về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động mà các đơn vị, cá nhân cần thực hiện để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động đặc biệt là đối với những người làm công việc ở trên cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực viễn thông, điện lực, xây dựng hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao” trên cơ sở nội dung cuốn An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao do TS. Bùi Thanh Giang biên soạn, NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2012.  Nội dung cuốn sách gồm 07 chương, sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về An toàn, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe CBCNV làm việc trên cao, bao gồm: Những vấn đề chung về An toàn, vệ sinh lao động; Điều kiện lao động và chế độ bảo hộ lao động đối với công nhân cột cao; Các biện pháp bảo đảm an toàn khi làm việc trên cao; Quản lý, chăm sóc sức khỏe đối với công nhân cột cao; An toàn khi làm việc trên cao gần các an ten phát sóng điện từ; An toàn khi làm việc trên cao trong lĩnh vực điện và An toàn khi làm việc trên cao trong xây dựng.
Giá: 60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao
Tác giả:  TS. Bùi Thanh Giang (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Bùi Thanh Giang (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
Còn trong kho: 406 cuốn
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn là một vấn đề được chú trọng ở các đơn vị sản xuất kinh doanh. Công tác an toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội to lớn và ý nghĩa nhân đạo sâu sắc; góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất tăng năng suất lao động, giảm gánh nặng cho gia đình người lao động và xã hội do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra. Nhằm phổ biến kiến thức về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động mà các đơn vị, cá nhân cần thực hiện để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động đặc biệt là đối với những người làm công việc ở trên cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực viễn thông, điện lực, xây dựng hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao” trên cơ sở nội dung cuốn An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao do TS. Bùi Thanh Giang biên soạn, NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2012.  Nội dung cuốn sách gồm 07 chương, sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về An toàn, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe CBCNV làm việc trên cao, bao gồm: Những vấn đề chung về An toàn, vệ sinh lao động; Điều kiện lao động và chế độ bảo hộ lao động đối với công nhân cột cao; Các biện pháp bảo đảm an toàn khi làm việc trên cao; Quản lý, chăm sóc sức khỏe đối với công nhân cột cao; An toàn khi làm việc trên cao gần các an ten phát sóng điện từ; An toàn khi làm việc trên cao trong lĩnh vực điện và An toàn khi làm việc trên cao trong xây dựng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn