Tác giả: Phòng Thương mại Quốc tế
Incoterms 2010 (Song ngữ Việt – Anh)
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2011 Đã hết hàng
Sách Incoterm 2010 được Phòng Thương mại Quốc tế biên dịch chuyển tải sát nội dung và phân tích, đáp ứng trong công việc của các sinh viên khối kinh tế - kinh doanh, các doanh nhân, các chuyên viên lĩnh vực vận tải, giao nhận, bảo hiểm, ngân hàng và độc giả quan tâm nghiên cứu. Incoterms là các quy tắc chính thức của International Chamber of Commerce - ICC (Phòng Thương mại Quốc tế), Incoterms 2010 cập nhật hóa mới nhất về đáp ứng sự phát triển của thương mại quốc tế, với cân nhắc các thực tiễn. - Việc sử dụng ngày càng rộng rãi thông tin liên lạc điện tử trong kinh doanh - Các quan tâm về an ninh trong thương mại hàng hóa và thực tiễn hiện đại áp dụng trong vận tải - Quan điểm về vai trò bình đẳng giữa người mua và người bán. - Đơn giản hóa và làm rõ hơn nội dung của các Điều kiện Thương mại, và giảm số Điều kiện từ 13 xuống 11. Sách có đặc điểm cụ thể là đối chiếu Anh - Việt kèm theo mục Thuật Ngữ Anh - Việt ở cuối sách giúp độc giả tìm hiểu và sử dụng được các thuật ngữ tiếng Anh trong thương mại quốc tế. Incoterms® 2010 bao gồm 11 qui tắc của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa và được chia thành 02 nhóm riêng biệt: 1 - Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải, gồm 07 điều kiện: EXW: Giao tại xưởng FCA: Giao cho người chuyên chở CPT: Cước phí trả tới CIP: Cước phí và bảo hiểm trả tới DAT: Giao tại bến DAP: Giao tại nơi đến DDP: Giao hàng đã nộp thuế 2 – Các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa, gồm 04 điều kiện: FAS: Giao dọc mạn tàu FOB: Giao lên tàu CFR: Tiền hàng và cước phí CIF: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Giá: 65,000 đ
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Incoterms 2010 (Song ngữ Việt – Anh)
Tác giả:  Phòng Thương mại Quốc tế
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Phòng Thương mại Quốc tế
Đã hết hàng
65,000 đ
0
Cho vào giỏ sách
Sách Incoterm 2010 được Phòng Thương mại Quốc tế biên dịch chuyển tải sát nội dung và phân tích, đáp ứng trong công việc của các sinh viên khối kinh tế - kinh doanh, các doanh nhân, các chuyên viên lĩnh vực vận tải, giao nhận, bảo hiểm, ngân hàng và độc giả quan tâm nghiên cứu. Incoterms là các quy tắc chính thức của International Chamber of Commerce - ICC (Phòng Thương mại Quốc tế), Incoterms 2010 cập nhật hóa mới nhất về đáp ứng sự phát triển của thương mại quốc tế, với cân nhắc các thực tiễn. - Việc sử dụng ngày càng rộng rãi thông tin liên lạc điện tử trong kinh doanh - Các quan tâm về an ninh trong thương mại hàng hóa và thực tiễn hiện đại áp dụng trong vận tải - Quan điểm về vai trò bình đẳng giữa người mua và người bán. - Đơn giản hóa và làm rõ hơn nội dung của các Điều kiện Thương mại, và giảm số Điều kiện từ 13 xuống 11. Sách có đặc điểm cụ thể là đối chiếu Anh - Việt kèm theo mục Thuật Ngữ Anh - Việt ở cuối sách giúp độc giả tìm hiểu và sử dụng được các thuật ngữ tiếng Anh trong thương mại quốc tế. Incoterms® 2010 bao gồm 11 qui tắc của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa và được chia thành 02 nhóm riêng biệt: 1 - Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải, gồm 07 điều kiện: EXW: Giao tại xưởng FCA: Giao cho người chuyên chở CPT: Cước phí trả tới CIP: Cước phí và bảo hiểm trả tới DAT: Giao tại bến DAP: Giao tại nơi đến DDP: Giao hàng đã nộp thuế 2 – Các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa, gồm 04 điều kiện: FAS: Giao dọc mạn tàu FOB: Giao lên tàu CFR: Tiền hàng và cước phí CIF: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn