Tác giả: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Hồ Chí Minh và 5 bảo vật Quốc gia
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2014 Đã hết hàng
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. Người đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
Trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, đó là : “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”;  “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cuốn sách là sự tái hiện lại 5 bảo vật Quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta. Bên cạnh 5 bảo vật được trình bày một cách trang trọng, bạn đọc còn được tiếp cận những dòng cảm xúc của các nhà phê bình văn học trong và ngoài nước khi nghiên cứu về các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Giá: 150,000 đ
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hồ Chí Minh và 5 bảo vật Quốc gia
Tác giả:  Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Đã hết hàng
150,000 đ
0
Cho vào giỏ sách
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. Người đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
Trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, đó là : “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”;  “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cuốn sách là sự tái hiện lại 5 bảo vật Quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta. Bên cạnh 5 bảo vật được trình bày một cách trang trọng, bạn đọc còn được tiếp cận những dòng cảm xúc của các nhà phê bình văn học trong và ngoài nước khi nghiên cứu về các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn