Tác giả: GS. Đinh Xuân Lâm
Truyện đọc Lịch sử Việt Nam (Tập 8)
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 33 cuốn
Lịch sử nước nhà khi bị thực dân Pháp xâm chiếm từ cuối thế kỷ XIX đến cách mạng tháng 8 thành công
Giá: 45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Truyện đọc Lịch sử Việt Nam (Tập 8)
Tác giả:  GS. Đinh Xuân Lâm
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : GS. Đinh Xuân Lâm
Còn trong kho: 33 cuốn
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Lịch sử nước nhà khi bị thực dân Pháp xâm chiếm từ cuối thế kỷ XIX đến cách mạng tháng 8 thành công
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn