Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Dững - PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng
Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 390 cuốn
Cuốn sách trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội nói riêng, giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hoà nhập vào các nhóm công chúng - xã hội.
Giá: 109,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản
Tác giả:  PGS.TS Nguyễn Văn Dững - PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Văn Dững - PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng
Còn trong kho: 390 cuốn
109,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội nói riêng, giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hoà nhập vào các nhóm công chúng - xã hội.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn