Tác giả: Vũ Minh Đức - Trần Thị Hồng An
Thư gửi con - Bao giờ cho hết yêu thương
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 97 cuốn
Cha mẹ nào mà không thương con, nhưng cách đối đãi và thể hiện từ trong lòng ra đến hành động ngoài đời thực có phần khác nhau. Có thể bạn thấy mẹ mình quá nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ là mong muốn bạn nên người. Có lẽ ba bạn đặt quá nhiều ky vọng nơi bạn làm cho bạn áp lực, mệt mỏi. Sao mình không gỡ những vướng mắc trong lòng ra hết đi, mình là một gia đình cơ mà. Thôi thì cả nhà mình cùng ngồi lại, viết cho nhau những lá thư tâm tình, cũng như trải lòng để cả nhà thêm HIỂU & THƯƠNG.
Thư Gửi Con: Bao Giờ Cho Hết Yêu Thương gồm hơn ba mươi lá thư chứa trọn tâm tình mà Bác sĩ – Nhạc sĩ Vũ Minh Đức và Bác sĩ Trần Thị Hồng An viết nên trước hết là gửi đến những đứa con thân yêu, và mong ước xa xôi hơn là ba mẹ và con cái thông qua những lá thư nho nhỏ sẽ thấu hiểu và chia sẻ yêu thương tình cảm gia đình ấm áp
Giá: 89,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thư gửi con - Bao giờ cho hết yêu thương
Tác giả:  Vũ Minh Đức - Trần Thị Hồng An
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : Vũ Minh Đức - Trần Thị Hồng An
Còn trong kho: 97 cuốn
89,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cha mẹ nào mà không thương con, nhưng cách đối đãi và thể hiện từ trong lòng ra đến hành động ngoài đời thực có phần khác nhau. Có thể bạn thấy mẹ mình quá nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ là mong muốn bạn nên người. Có lẽ ba bạn đặt quá nhiều ky vọng nơi bạn làm cho bạn áp lực, mệt mỏi. Sao mình không gỡ những vướng mắc trong lòng ra hết đi, mình là một gia đình cơ mà. Thôi thì cả nhà mình cùng ngồi lại, viết cho nhau những lá thư tâm tình, cũng như trải lòng để cả nhà thêm HIỂU & THƯƠNG.
Thư Gửi Con: Bao Giờ Cho Hết Yêu Thương gồm hơn ba mươi lá thư chứa trọn tâm tình mà Bác sĩ – Nhạc sĩ Vũ Minh Đức và Bác sĩ Trần Thị Hồng An viết nên trước hết là gửi đến những đứa con thân yêu, và mong ước xa xôi hơn là ba mẹ và con cái thông qua những lá thư nho nhỏ sẽ thấu hiểu và chia sẻ yêu thương tình cảm gia đình ấm áp
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn