Tác giả: Susanne Chishti và Janos Barberis
THE FINTECH BOOK - Công nghệ đầu tư tài chính danh cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 17 cuốn
Cuộc cách mạng Fintech thúc đẩy bởi làn sóng khởi nghiệp với những mô hình kinh doanh mới đầy sáng tạo, đang làm thay đổi tích cực ngành tài chính toàn cầu. Những Công ty Fintech cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ tài chính từng được coi là sản phẩm gần như độc quyền của ngân hàng. Fintech đang dần làm thay đổi cách con người giao tiếp với hệ thống tài chính truyền thống. Trong bối cảnh thuận lợi và đầy triển vọng này, các nhà cung cấp dịch vụ Fintech đã cung ứng những dịch vụ mới mẻ, tiện dụng với chi phí thấp hơn, thông qua nền tảng và ứng dụng di động được thiết kế tốt nhất. Nhiều sản phẩm Fintech ra đời ngày càng được sử dụng nhiều hơn như: Thanh toán điện tử, tín dụng ngân hàng, vay/cho vay và đầu tư tài chính…
Giá: 398,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
THE FINTECH BOOK - Công nghệ đầu tư tài chính danh cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng
Tác giả:  Susanne Chishti và Janos Barberis
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Susanne Chishti và Janos Barberis
Còn trong kho: 17 cuốn
398,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuộc cách mạng Fintech thúc đẩy bởi làn sóng khởi nghiệp với những mô hình kinh doanh mới đầy sáng tạo, đang làm thay đổi tích cực ngành tài chính toàn cầu. Những Công ty Fintech cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ tài chính từng được coi là sản phẩm gần như độc quyền của ngân hàng. Fintech đang dần làm thay đổi cách con người giao tiếp với hệ thống tài chính truyền thống. Trong bối cảnh thuận lợi và đầy triển vọng này, các nhà cung cấp dịch vụ Fintech đã cung ứng những dịch vụ mới mẻ, tiện dụng với chi phí thấp hơn, thông qua nền tảng và ứng dụng di động được thiết kế tốt nhất. Nhiều sản phẩm Fintech ra đời ngày càng được sử dụng nhiều hơn như: Thanh toán điện tử, tín dụng ngân hàng, vay/cho vay và đầu tư tài chính…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Cảm nhận về sách: Các bạn thân mến ! Cuộc cách mạng Fintech thúc đẩy bởi làn sóng khởi nghiệp với những mô hình kinh doanh mới đầy sáng tạo, đang làm thay đổi tích cực ngành tài chính toàn cầu. Những Công ty Fintech cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ tài chính từng được coi là sản phẩm gần như độc quyền của ngân hàng. Fintech đang dần làm thay đổi cách con người giao tiếp với hệ thống tài chính truyền thống. Trong bối cảnh thuận lợi và đầy triển vọng này, các nhà cung cấp dịch vụ Fintech đã cung ứng những dịch vụ mới mẻ, tiện dụng với chi phí thấp hơn, thông qua nền tảng và ứng dụng di động được thiết kế tốt nhất. Nhiều sản phẩm Fintech ra đời ngày càng được sử dụng nhiều hơn như: Thanh toán điện tử, tín dụng ngân hàng, vay/cho vay và đầu tư tài chính…