NXB TT&TT phát hành bộ sách, tài liệu phục vụ tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất - năm 2017
Trang chủ   |   Đăng nhập  |  Đăng ký  |  
 
Khoa
Login
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu ?
Giỏ hàng 0 SP   |  Sơ đồ site
phone1.png 024.3577.2138 (Giờ hành chính)
phone2.png 0916.18.16.54
phone2.png 0904.251.013 
phone1.png 024. 3577.2145
  
Tin tức
NXB TT&TT phát hành bộ sách, tài liệu phục vụ tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất - năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017 trên phạm vi toàn quốc, tất cả các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai hàng loạt các hoạt động cụ thể, thiết thực. Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB TT&TT) vừa cho ra mắt bạn đọc bộ sách, tài liệu phục vụ Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất – năm 2017.


Bộ sách về an toàn, vệ sinh lao động và PCCN

Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Tháng hành động lần thứ nhất góp phần nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Bộ tranh, khẩu hiệu, tờ gấp tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và PCCN trong lĩnh vực TT&TT

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Thông tin và Truyền thông trong việc trang bị những tài liệu cần thiết phục vụ công tác huấn luyện và tuyên truyền về an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất cũng như trong công tác thường xuyên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản và phát hành bộ tài liệu bao gồm:

♦ Bộ 07 tranh, 05 khẩu hiệu, 06 tờ gấp tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

♦ 18 đầu sách về các quy định, hướng dẫn và công tác huấn luyện, thực hành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (bao gồm sách in và sách điện tử).

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ATVSLĐ-PCCN NĂM 2017

STT

Nội dung tài liệu

Bộ tranh và khẩu hiệu ATVSLĐ-PCCN

Tranh 1

An toàn vệ sinh lao động trong vận chuyển bưu chính

Tranh 2

An toàn lao động trong xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây thông tin

Tranh 3

An toàn lao động khi làm việc trên cao

Tranh 4

Sử dụng đầy đủ và đúng phương pháp các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Tranh 5

Nghĩa vụ của người lao động trong công tác ATVSLĐ

Tranh 6

Nhiệm vụ, quyền hạn của an toàn vệ sinh viên

Tranh 7

Tuyên truyền, hướng dẫn về phòng chống cháy nổ

Khẩu hiệu

5 khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

Bộ tờ gấp về ATVSLĐ

Tờ gấp 1

ATVSLĐ đối với công nhân vận chuyển bưu điện (bưu tá, điện tá, hộ tống viên...)

Tờ gấp 2

ATVSLĐ đối với công nhân bưu chính

Tờ gấp 3

AT-VSLĐ đối với công nhân cột cao

Tờ gấp 4

AT-VSLĐ đối với công nhân dây máy

Tờ gấp 5

AT-VSLĐ đối với công nhân khai thác điện thoại, tin học

Tờ gấp 6

AT-VSLĐ đối với công nhân tổng đài, nguồn điện

Sách về ATVSLĐ - PCCN

Sách 1

Luật an toàn, Vệ sinh lao động 

Sách 2

Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành  

Sách 3

Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Sách 4

Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (sách in kèm ebook) 

Sách 5

Sổ tay an toàn vệ sinh viên tại cơ sở (sách in kèm ebook)

Sách 6

Sổ tay an toàn sức khỏe trong môi trường làm việc

Sách 7

Các quy định về phòng chống cháy nổ (sách in kèm ebook)

Sách 8

Sổ tay an toàn, vệ sinh lao động (sách in kèm ebook)

Sách 9

99 tình huống ứng phó khẩn cấp trong đời sống thường ngày

Sách 10

Cấp cứu tai nạn trước khi có y tế

Sách 11

Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm (sách in kèm ebook)

Sách 12

Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (sách in kèm ebook) 

Sách 13

Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (sách in kèm ebook) 

Sách 14

An toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng điện

(sách in kèm ebook)

Sách 15

An toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng

(sách in kèm ebook)

Sách 16

An toàn, vệ sinh lao động khi làm việc trên cao

(sách in kèm ebook)

Sách 17

Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng  

Sách 18

Các phương pháp, biện pháp dập tắt đám cháy bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

 

Bộ tài liệu sẽ góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động.


CÁC TIN KHÁC