-5%

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
Hóa học hữu cơ 1
80.750đ
85.000đ

-5%

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
Hóa học hữu cơ 1
80.750đ
85.000đ

Sách khuyến mãi

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
80.750đ
85.000đ
Nguyễn Lê Hoài Anh- Nguyễn Duy Nhiên- Tiêu Thị Minh Hường- Tô Phương Oanh
66.500đ
70.000đ
Lương Quang Hưng- Nguyễn Thu Trang- Ngô Thị Thanh Mai- Phạm văn Tư- Nguyễn Thị Mai Hương
62.700đ
66.000đ
Phạm Văn Tư- Nguyễn Hiệp Thương- Hoàng Anh Phước- Nguyễn Thị Mai Hương- Nguyễn Thuận Quý.
64.600đ
68.000đ
Nguyễn Hiệp Thương- Trịnh Phương Thảo- Lê Minh Công- Nguyễn Duy Cường- Nguyễn Văn Hiếu
66.500đ
70.000đ
Nguyễn Thiện Giáp- Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
57.000đ
60.000đ
Bùi Minh Toán - Lê A - Đỗ Việt Hùng
45.600đ
48.000đ
Đặng Như Tại- NGô Thị Thuận
190.000đ
200.000đ
Đặng Như Tại - NGô Thị Thuận
209.000đ
220.000đ
Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
66.500đ
70.000đ
Phan Cự Đệ- Trần Đình Hượu
152.000đ
160.000đ

Sách bán chạy

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
80.750đ
85.000đ
Nguyễn Lê Hoài Anh- Nguyễn Duy Nhiên- Tiêu Thị Minh Hường- Tô Phương Oanh
66.500đ
70.000đ
Lương Quang Hưng- Nguyễn Thu Trang- Ngô Thị Thanh Mai- Phạm văn Tư- Nguyễn Thị Mai Hương
62.700đ
66.000đ
Phạm Văn Tư- Nguyễn Hiệp Thương- Hoàng Anh Phước- Nguyễn Thị Mai Hương- Nguyễn Thuận Quý.
64.600đ
68.000đ
Nguyễn Hiệp Thương- Trịnh Phương Thảo- Lê Minh Công- Nguyễn Duy Cường- Nguyễn Văn Hiếu
66.500đ
70.000đ
Nguyễn Thiện Giáp- Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
57.000đ
60.000đ
Bùi Minh Toán - Lê A - Đỗ Việt Hùng
45.600đ
48.000đ
Đặng Như Tại- NGô Thị Thuận
190.000đ
200.000đ
Đặng Như Tại - NGô Thị Thuận
209.000đ
220.000đ
Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
66.500đ
70.000đ
Phan Cự Đệ- Trần Đình Hượu
152.000đ
160.000đ

Sách đề xuất

Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
95.000đ
100.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
PGS.TS Nguyễn Minh Khương
52.250đ
55.000đ
Latifa Gallo, Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
36.100đ
38.000đ
Jean Yves Arrive, Người dịch: Hoàng Thanh Thúy
36.100đ
38.000đ
Benedicte Peribere-Solenne Roland-Riche, Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
36.100đ
38.000đ
TS Trần Thị Mỹ Hạnh-TS Đào Thị Hằng Nga chủ biên
133.000đ
140.000đ
Trần Bá Đệ (chủ biên), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Phạm Thị Tuyết
190.000đ
200.000đ

Sách khác

Benedicte Peribere-Solenne Roland-Riche, Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
36.100đ
38.000đ
PGS.TS Võ Trương Như Ngọc-TS Chu Đình Tới chủ biên
142.500đ
150.000đ
Đinh Xuân Lâm chủ biên; Nguyễn Văn Khánh; Nguyễn Đình Lễ
90.250đ
95.000đ
Bùi Thị Hải Yến
114.000đ
120.000đ
Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư
85.500đ
90.000đ
Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (đồng chủ biên), Nguyễn Cảnh Minh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ,
332.500đ
350.000đ
Vũ Dương Ninh chủ biên
76.000đ
80.000đ
Phan Cự Đệ- Trần Đình Hượu
152.000đ
160.000đ