-5%

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
Hóa học hữu cơ 1
80.750đ
85.000đ

-5%

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
Hóa học hữu cơ 1
80.750đ
85.000đ

Sách khuyến mãi

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
80.750đ
85.000đ
Nguyễn Lê Hoài Anh- Nguyễn Duy Nhiên- Tiêu Thị Minh Hường- Tô Phương Oanh
66.500đ
70.000đ
Lương Quang Hưng- Nguyễn Thu Trang- Ngô Thị Thanh Mai- Phạm văn Tư- Nguyễn Thị Mai Hương
62.700đ
66.000đ
Phạm Văn Tư- Nguyễn Hiệp Thương- Hoàng Anh Phước- Nguyễn Thị Mai Hương- Nguyễn Thuận Quý.
64.600đ
68.000đ
Nguyễn Hiệp Thương- Trịnh Phương Thảo- Lê Minh Công- Nguyễn Duy Cường- Nguyễn Văn Hiếu
66.500đ
70.000đ
Nguyễn Thiện Giáp- Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
57.000đ
60.000đ
Bùi Minh Toán - Lê A - Đỗ Việt Hùng
45.600đ
48.000đ
Đặng Như Tại- NGô Thị Thuận
190.000đ
200.000đ
Đặng Như Tại - NGô Thị Thuận
209.000đ
220.000đ
Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
66.500đ
70.000đ
Phan Cự Đệ- Trần Đình Hượu
152.000đ
160.000đ

Sách bán chạy

PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
80.750đ
85.000đ
Nguyễn Lê Hoài Anh- Nguyễn Duy Nhiên- Tiêu Thị Minh Hường- Tô Phương Oanh
66.500đ
70.000đ
Lương Quang Hưng- Nguyễn Thu Trang- Ngô Thị Thanh Mai- Phạm văn Tư- Nguyễn Thị Mai Hương
62.700đ
66.000đ
Phạm Văn Tư- Nguyễn Hiệp Thương- Hoàng Anh Phước- Nguyễn Thị Mai Hương- Nguyễn Thuận Quý.
64.600đ
68.000đ
Nguyễn Hiệp Thương- Trịnh Phương Thảo- Lê Minh Công- Nguyễn Duy Cường- Nguyễn Văn Hiếu
66.500đ
70.000đ
Nguyễn Thiện Giáp- Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
57.000đ
60.000đ
Bùi Minh Toán - Lê A - Đỗ Việt Hùng
45.600đ
48.000đ
Đặng Như Tại- NGô Thị Thuận
190.000đ
200.000đ
Đặng Như Tại - NGô Thị Thuận
209.000đ
220.000đ
Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
66.500đ
70.000đ
Phan Cự Đệ- Trần Đình Hượu
152.000đ
160.000đ

Sách đề xuất

Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
95.000đ
100.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
PGS.TS Nguyễn Minh Khương
52.250đ
55.000đ
Latifa Gallo, Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
36.100đ
38.000đ
Jean Yves Arrive, Người dịch: Hoàng Thanh Thúy
36.100đ
38.000đ
Benedicte Peribere-Solenne Roland-Riche, Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
36.100đ
38.000đ
TS Trần Thị Mỹ Hạnh-TS Đào Thị Hằng Nga chủ biên
133.000đ
140.000đ
Trần Bá Đệ (chủ biên), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Phạm Thị Tuyết
190.000đ
200.000đ

Sách khác

Latifa Gallo, Người dịch: Nguyễn Thị Minh Hiền
36.100đ
38.000đ
Jean-Paul Guedj, Người dịch: Vũ Thị Bích Liên
36.100đ
38.000đ
Muriel Bensimon, Người dịch: Vũ Thị Bích Liên
36.100đ
38.000đ
PGS. TS Nguyễn Hữu ĐĨnh- PGS. TS Đỗ Đình Rãng
80.750đ
85.000đ
Nguyễn Lê Hoài Anh- Nguyễn Duy Nhiên- Tiêu Thị Minh Hường- Tô Phương Oanh
66.500đ
70.000đ
Lương Quang Hưng- Nguyễn Thu Trang- Ngô Thị Thanh Mai- Phạm văn Tư- Nguyễn Thị Mai Hương
62.700đ
66.000đ
Phạm Văn Tư- Nguyễn Hiệp Thương- Hoàng Anh Phước- Nguyễn Thị Mai Hương- Nguyễn Thuận Quý.
64.600đ
68.000đ
Nguyễn Hiệp Thương- Trịnh Phương Thảo- Lê Minh Công- Nguyễn Duy Cường- Nguyễn Văn Hiếu
66.500đ
70.000đ
Jean-Paul Guedj; Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
36.100đ
38.000đ
TS Trần Thị Mỹ Hạnh-TS Đào Thị Hằng Nga chủ biên
133.000đ
140.000đ