Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 3-4-2003 của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản. Các mảng sách chính: - Kinh điển - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Văn kiện - Xây dựng Đảng, Nhà nước - Kinh tế - Văn hóa, xã hội - Pháp luật - Những vấn đề quốc tế - Quốc phòng, an ninh, đối ngoại - Sách dành cho xã, phường, thị trấn - Các ấn phẩm khác  Website: http://nxbctqg.org.vn/ 
Xem chi tiết
Sách mới
Cha con tôi Đô đốc Elmo Zumwalt, JR, Đại úy hải quân Elmo Zumwalt III, cùng John Pekkanen NXB CTQG
74,000 55,500
Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng Alison Theaker - Heather Yaxley NXB CTQG
181,000 135,750
Hồ Chí Minh - Tiểu sử Bảo tàng Hồ Chí Minh NXB CTQG
55,000 41,250
Dinh Độc Lập - Lịch sử và biến động Hồ Sơn Đài NXB CTQG
220,000 165,000
Trần Đức Thảo tuyển tập - Tập II (1956 - 1985) Trần Đức Thảo NXB CTQG
349,000 261,750
Tư tưởng chính trị "Dân là gốc" trong lịch sử Việt Nam PGS. TS. Lê Văn Thắng,TS. Nguyễn Văn Tuân NXB CTQG
137,000 102,750
(1)
1 2 3 4 5
Sách nổi bật
Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á Trương Sỹ Hùng NXB CTQG
50,000 37,500
Đời sống mới Tân Sinh ( Hồ Chí Minh) NXB CTQG
13,000 9,750
Bộ luật dân sự (hiện hành) QH- CP NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
74,000 55,500
Vùng đất Nam Bộ (Bộ 10 tập) Vũ Văn Quân NXB CTQG
2,000,000 1,500,000
1 2 3 4 5
Tin tức và sự kiện
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Sáng 06/4/2020, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng 40.000.000 đồng...
Tham gia Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 02/02/2020, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930...
Giới thiệu sách Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Giới thiệu...