Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Xem chi tiết >>
Sách mới
Lần giở thêm trong trang Sử Việt Võ Xuân Đàn NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến, Trần Thuận, Lưu Văn Quyết, Đỗ Văn Biên, Hà Kim Phương, Dương Thành Thông, Vũ Quý Tùng Anh NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh Cao Xuân Long, Đinh Thị Kim Lan NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga và Chủ Nghĩa Xã Hội (Từ hiện thực đến quy luật lịch sử) Ngô Minh Oanh, Hà Minh Hồng, Trần Thị Thanh Vân, Lê Đức Hoàng, Lê Tùng Lâm NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Vấn đề Campuchia trong quan hệ Việt Nam - Asean (1979 - 1991) Trần Hùng Minh Phương NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Xuân Mậu Thân 1968 Tầm vóc một cuộc tổng tiến công và nổi dậy Khoa Lịch sử Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Đồng Khởi ở tâm điểm Mỏ Cày (1960) Khoa Lịch sử Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn ĐHQG TP.HCM NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Danh nhân Phan Văn Trị một thế kỷ nhìn lại Tỉnh Ủy Bến Tre, Tạp chí Xưa và Nay, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng Hồ Sơn Điệp, Nguyễn Đình Thống, Trần Thuận, Phí Ngọc Tuyến, Huỳnh Bá Lộc NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Một số vấn đề về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc ở biên giới phía Bắc Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc ở biên giới Tây Nam Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, Trường ĐH KHXH&NV NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
1 2
Sách nổi bật
Vấn đề Campuchia trong quan hệ Việt Nam - Asean (1979 - 1991) Trần Hùng Minh Phương NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng Hồ Sơn Điệp, Nguyễn Đình Thống, Trần Thuận, Phí Ngọc Tuyến, Huỳnh Bá Lộc NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Quan hệ ngoại giao của Triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19 Đinh Thị Dung NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong bối cảnh hội nhập Quốc Tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Tỉnh Ủy Đồng Nai, Đại Học Quốc Gia TPHCM NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ Quốc Hà Trọng Thà, Cao Xuân Long NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Đảng Cộng Sản Việt Nam - 90 năm sử vàng Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng, Trần Ngọc Chung NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập Trường ĐH Phú Yên, Trường ĐH KHXH&NV NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Một số vấn đề về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc ở biên giới phía Bắc Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Lần giở thêm trong trang Sử Việt Võ Xuân Đàn NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Danh nhân Phan Văn Trị một thế kỷ nhìn lại Tỉnh Ủy Bến Tre, Tạp chí Xưa và Nay, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc ở biên giới Tây Nam Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, Trường ĐH KHXH&NV NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
Đồng Khởi ở tâm điểm Mỏ Cày (1960) Khoa Lịch sử Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn ĐHQG TP.HCM NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
0 0
1 2
Tin tức và sự kiện