(4 đánh giá)
Click để đánh giá

-15%

PGS. TS. Nguyễn Minh Nghĩa (Chủ biên) - Th.S. Dương Minh Thu
MỐ TRỤ CẦU
55.250đ
65.000đ

-15%

PGS. TS. Nguyễn Minh Nghĩa (Chủ biên) - Th.S. Dương Minh Thu
MỐ TRỤ CẦU
55.250đ
65.000đ

Sách khuyến mãi

PGS. TS Trần Đức Nhiệm (Chủ biên)
110.500đ
130.000đ
GS. TS Nguyễn Viết Trung
49.300đ
58.000đ
GS. TS Nguyễn Viết Trung (Chủ biên)
187.000đ
220.000đ
PGS. TS. NGƯT Vũ Thế Lộc (Chủ biên)
238.000đ
280.000đ
Bộ Giao thông vận tải
21.250đ
25.000đ
GS.TS Phạm Duy Hữu
165.750đ
195.000đ

Sách bán chạy

PGS. TS. Nguyễn Minh Nghĩa (Chủ biên) - Th.S. Dương Minh Thu
55.250đ
65.000đ
TS. Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên) - Nguyễn Cảnh Chất
187.000đ
220.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
95.200đ
112.000đ
GS.TS. Nguyễn Xuân Lựu (Chủ biên)
165.750đ
195.000đ
GS. TS. Lê Đình Tâm
80.750đ
95.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Ký
55.250đ
65.000đ
GS. TS. Phạm Duy Hữu - TS. Đào Văn Đông
38.250đ
45.000đ

Sách đề xuất

PGS. TS. Nguyễn Minh Nghĩa (Chủ biên) - Th.S. Dương Minh Thu
55.250đ
65.000đ
TS. Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên) - Nguyễn Cảnh Chất
187.000đ
220.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
95.200đ
112.000đ
GS.TS. Nguyễn Xuân Lựu (Chủ biên)
165.750đ
195.000đ
GS. TS. Lê Đình Tâm
80.750đ
95.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Ký
55.250đ
65.000đ
GS. TS. Phạm Duy Hữu - TS. Đào Văn Đông
38.250đ
45.000đ

Sách khác

PGS. TS. Nguyễn Minh Nghĩa (Chủ biên) - Th.S. Dương Minh Thu
55.250đ
65.000đ
TS. Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên) - Nguyễn Cảnh Chất
187.000đ
220.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
95.200đ
112.000đ
GS.TS. Nguyễn Xuân Lựu (Chủ biên)
165.750đ
195.000đ
GS. TS. Lê Đình Tâm
80.750đ
95.000đ