Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Chức năng Giúp chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hoạt động xuất bản, phổ biến các ấn phẩm khoa học và Công nghệ. Nhiệm vụ Quản lý các tạp chí khoa học và công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; xuất bản và phát hành các tài liệu, ấn phẩm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm. Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu xã hội về các tài liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và tham gia quảng bá, phổ biến và nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu khoa học và công nghệ trong xã hội. Thực hiện một số quyền hạn cụ thể về đại diện quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm. Tham gia vào công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ thuộc lĩnh vực xuất bản. Hợp tác quốc tế về công tác xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ Tổ chức việc thực hiện kế hoạch xuất bản, biên tập và cấp Quyết định xuất bản cho các xuất bản phẩm đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí phù hợp với tôn chỉ mục đích của Nhà xuất bản được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tổ chức in ấn, lưu chiểu và phát hành 11 tạp chí và các xuất bản phẩm theo luật định. Mở rộng mạng lưới phát hành ấn phẩm của Nhà xuất bản trên toàn quốc. Đa dạng hoá các ấn phẩm thuộc các lĩnh vực như: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Địa chất – Địa vật lý biển, Tài nguyên môi trường, … nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc trên cả nước. THÀNH TỰU NỔI BẬT: Hàng năm, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản và phát hành các ấn phẩm khoa học có giá trị cao đặc biệt như: Bộ sách Chuyên khảo, sách Nhà nước đặt hàng, bộ sách Thực vật chí, Động vật chí… Hai (02) Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) và Vietnam Journal of Mathematics, có tên trong danh mục Scopus là hai tạp chí quốc tế. Đặc biệt, Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics được MathSciNet đã được chấp nhận để đưa vào Reference List Journals và ESCI. Chín (09) tạp chí đang thực hiện giai đoạn 2 của Dự án “Nâng cao chất lượng các Tạp chí khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo các tiêu chí Scopus” đã có một số thành tích tiêu biểu: Tạp chí Hoá học đã có tên trong hệ thống American Chemical Abstract Society (CAS) và một số hệ thống CABI khác; 03 Tạp chí là Vietnam Journal of Science and Technology, Vietnam Journal of Earths Sciences và Vietnam Journal of Mechanics có tên trong danh mục của ASEAN Citation Index (ACI). Các giải thưởng sách của các năm gần đây: Với hàm lượng khoa học cao, chất lượng và hình thức đẹp đã có nhiều cuốn tham gia Giải thưởng sách Việt Nam và đoạt giải sách hay và sách đẹp: Năm 2010: 01 Giải vàng (sách hay): Địa chất và Tài nguyên Việt Nam; năm 2011: 02 giải bạc (sách hay), Atlas Công trùng Việt Nam và Nguy hiểm động đất và Sóng thần ở vùng ven Biển Việt Nam; năm 2013: 01 giải đồng (sách hay): Địa mạo Việt Nam cấu trúc – Tài nguyên – Môi trường và 01 giải khuyến khích (sách hay): Giới thiệu một số loài chim Việt Nam; năm 2014: 01 giải khuyến khích ( sách hay): Phong hóa nhiệt đới ẩm; năm 2015: 01 giải đồng (sách hay): Vật liệu cacbon cấu trúc nano và ứng dụng tiềm năng và 01 giải khuyến khích (sách đẹp): Việt Nam dưới góc nhìn VNRED Sat 1. Năm 2016 và năm 2017 đơn vị đều tham gia và đạt giải cao như Giải vàng sách hay năm 2017 cuốn: Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, schizochytrium, thraustochytrium mới ở Việt Nam tiềm năng và thách thức.
Xem chi tiết
Sách mới
Optimization approaches for computational geometry NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
170,000 127,500
Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển ở một số đảo trên vùng biển Việt Nam Trần Đình Lân (cb) NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
230,000 172,500
Các nguyên lý cơ bản của lý thuyết siêu dây lượng tử Đào Vọng Đức NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
75,000 56,250
Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ quản lý bổ sung tầng chứa nước tại Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thoa, Phan Thị Kim Văn,... NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
110,000 82,500
Giảm dao động bằng thiết bị tiêu tán năng lượng Nguyễn Đông Anh, Lã Đức Việt NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
75,000 56,250
Bán dẫn hữu cơ polyme: Công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng Nguyễn Đức Nghĩa NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
85,000 63,750
Lipit từ hạt một số loài thực vật Việt Nam Đoàn Lan Phương NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
230,000 172,500
VẬT LIỆU BIẾN HÓA CÓ CHIẾT SUẤT ÂM VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG Vũ Đình Lãm NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
165,000 123,750
Động vật chân khớp hình hình nhện Phạm Đình Sắc NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
110,000 82,500
Lignocellulose conversion: A distinct role of fungal esterases Do Huu Nghi NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
165,000 123,750
1 2 3 4 5
Sách nổi bật
TẦNG ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ Ở VN VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT Hoàng Thái Lan NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
175,000 131,250
Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Journal of computer science and cybernetics)/ Tiếng Anh/ Volume 35, number 2, 2019 Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board) NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
40,000 30,000
Bọ xít hút máu ở Việt Nam Trương Xuân Lam NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
175,000 131,250
Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry)/ Tiếng Việt- Anh/ Volume 54, issue 3, 2016 HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập) NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ- Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
30,000 22,500
LŨ LỤT MIỀN TRUNG NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH Nguyễn Lập Dân,Nguyễn T. Thảo Hương,Vũ T. Thu Lan NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
80,000 60,000
Vietnam Journal of Mechanics/ Tiếng Anh/ Volume 38, Number 1, 2016 Editorial Board: Nguyen Dong Anh (Editor-in-chief), Duong Ngoc Hai (Deputy editor-in-chief) NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ- Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
25,000 18,750
Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển (Journal of Marine Science and Technolygy)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 19, số 2, 2019 HĐBT: Bùi Công Quế (Tổng biên tập), Trần Đức Thạnh- Võ Sĩ Tuấn (Phó tổng biên tập) NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
40,000 30,000
DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG Nguyễn Hoài Châu NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
165,000 123,750
Vietnam Journal of Mathematics/ Tiếng Anh/ Volume 44, Number 4, December 2016 Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief) NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ- Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
40,000 30,000
1 2 3 4 5
Tin tức và sự kiện
Nhiều điểm mới trong Giải thưởng sách quốc gia 2019
Giải thưởng sách quốc gia lần thứ hai - năm 2019 thay đổi về hệ thống giải, cách thức lựa chọn các cuốn sách tiêu biểu, giá trị để trao giải
27 cuốn sách, bộ sách đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2019
27 cuốn sách, bộ sách sẽ được tôn vinh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần 2 - 2019. Trong đó có 2 giải A, 13 giải B và 12 giải C với giá trị giải thưởng cao...
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm 2020
Trong không khí hân hoan của cả nước chuẩn bị đón mừng năm mới 2020, ngày 23/12/2019 Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN đã long trọng tổ chức “Hội...
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ lần thứ 2 liên tiếp đạt thành tích cao Giải thưởng Sách Quốc gia
Tối 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao giải Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ hai, năm 2019 đã được Hội Xuất bản Việt Nam, Hội đồng Sách Quốc gia long trọng tổ chức.