Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Nhà xuất bản Quân đội nhân dân là cơ quan xuất bản của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trung tâm xuất bản của toàn quân do Tổng cục Chính trị trực tiếp quản lý, chỉ đạo; có nhiệm vụ biên tập và xuất bản: sách kinh điển và lý luận chính trị; sách khoa học và kỹ thuật quân sự; sách lịch sử, hồi ký quân sự và tổng kết chiến tranh của các lực lượng vũ trang nhân dân; sách hướng dẫn nghiệp vụ tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện, xây dựng; sách điều lệnh, điều lệ và chế độ chính sách trong quân đội; sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện trong quân đội và các tài liệu giáo dục quân sự phục vụ sự nghiệp quốc phòng toàn dân; sách văn học, nghệ thuật, văn hóa phẩm; sách tham khảo về tri thức quân sự và văn hóa thế giới… Sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân lưu hành nội bộ trong quân đội và phát hành rộng rãi trong cả nước. NỘI LỰC - Luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ thưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; tổ chức, biên chế Nhà xuất bản đã có bước phát triển lớn mạnh không ngừng. - Lịch sử truyền thống hơn 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. - Đội ngũ cộng tác viên chính thống, hùng hậu là các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học (chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật…), các nhà thơ, nhà văn… - Đội ngũ cán bộ xuất bản được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, kinh nghiệm, trách nhiệm, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, kỷ luật nghiêm minh. - Là Nhà xuất bản duy nhất thực hiện chức năng xuất bản xuất bản sách tổng hợp lưu hành nội bộ quân đội và phát hành rộng rãi phục vụ bộ đội và nhân dân; bước đầu thực hiện hợp tác giới thiệu sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân với cả nước. TẦM NHÌN (VISION) - Là nhà cung cấp xuất bản phẩm quân sự chính thống trong nước và quốc tế. - Giữ vững, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm xuất bản truyền thống; đẩy mạnh xuất bản điện tử. GIÁ TRỊ CỐT LÕI (CORE VALUE) - Bản lĩnh - trách nhiệm - Phục vụ - cầu thị - Chủ động - nhạy bén - Kỷ luật - sáng tạo - Đoàn kết - hợp tác MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU - Luôn giữ vững vị thế là Nhà xuất bản hàng đầu về xuất bản quân sự trong nước và giới thiệu văn hóa quân sự Việt Nam ra thế giới. - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ bộ đội và nhân dân. - Phát triển bền vững dựa trên nền tảng chuyên nghiệp - bản lĩnh - văn hóa quân sự. TRÁCH NHIỆM VỚI QUÂN ĐỘI VÀ XÃ HỘI - Xuất bản phẩm chính thống, tin cậy phục vụ nhiệm vụ chính trị; tham gia đấu tranh với những quan điểm sai trái. - Ủng hộ các phong trào quân đội và toàn dân, góp phần phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. - Phát triển và truyền bá giá trị văn hóa quân sự, truyền thống Việt Nam, phổ biến tri thức quốc phòng. CAM KẾT - Hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiêm vụ, tôn chỉ mục đích; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vị thế xuất bản quân đội, tình cảm của bạn đọc. - Phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; sản phẩm tin cậy, đảm bảo chất lượng hình thức đa dạng với nội dung phong phú, góp phần bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối, đấu tranh chống lại các quan điểm thù địch. - Hợp tác, cầu thị, hài hòa, cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Xem chi tiết >>
Sách mới
Giữ yên giấc ngủ của người Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Công tác địch vận trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Thiếu tá, tiến sĩ Lê Văn Cử NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tập XIV Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
(1)
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Tập XVIII Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Tập XVII Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
(2)
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Tập XVI Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Tập XV Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Những tấm gương bình dị mà cao quý - Tập 8 Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Những tấm gương bình dị mà cao quý - Tập 7 Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Những tấm gương bình dị mà cao quý - tập 6 Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Những tấm gương bình dị mà cao quý - Tập 5 Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Những tấm gương bình dị mà cao quý - tập 4 Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
1 2 3 4 5
Sách nổi bật
Những tấm gương bình dị mà cao quý - Tập 1 Báo Quân đội nhân dân NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Tài liệu tuyên truyền 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) Bộ Quốc phòng - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt nam về chính trị Bộ Quốc phòng - Trường Sĩ quan chính trị NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng (cẩm nang dành cho cán bộ, chiến sĩ) Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam - Tập 3: Từ năm 938 đến năm 1505 Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Thiếu tướng, PGS, TS, NGNN, Nguyễn Bá Dương (Tổng Chủ biên) NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Tập 5: Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN QUÂN SỰ - Đại tá, PGS, TS. Bùi Quang Cường (Tổng Chủ biên) NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Ấn tượng quốc phòng Việt Nam Vũ Văn Khanh NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Những tấm gương bình dị mà cao quý - Tập 11 Báo Quân đội nhân dân NXB Quân đội Nhân dân
0 0
Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tập XIV Nhiều tác giả NXB Quân đội Nhân dân
0 0
(1)
1 2 3 4 5
Tin tức và sự kiện