Nhà xuất bản Tư pháp
Trước yêu cầu khách quan của công cuộc cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế cũng như trước yêu cầu quản lý nhà nước ngày càng lớn trong lĩnh vực Tư pháp, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, ngày 08/9/2003, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 396/2003/QĐ-BTP về việc thành lập Nhà xuất bản Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp. Ngày 11/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1988/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp. Theo đó, Nhà xuất bản Tư pháp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, có chức năng xuất bản các xuất bản phẩm nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà xuất bản chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhà xuất bản có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản được mở tại Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết
Sách mới
Pháp luật du lịch Nguyễn Thị Thanh Ngọc NXB Tư Pháp
45,000 33,750
Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật PGS.TS. Phùng Trung Tập NXB Tư Pháp
58,000 43,500
Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Huy NXB Tư Pháp
90,000 67,500
Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn NXB Tư Pháp
90,000 67,500
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019 Tòa án nhân dân tối cao NXB Tư Pháp
60,000 45,000
Án lệ và bình luận Tòa án nhân dân tối cao NXB Tư Pháp
130,000 97,500
Tư tưởng Hồ Chí Minh nhận thức và vận dụng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tường NXB Tư Pháp
96,000 72,000
Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Huy NXB Tư Pháp
96,000 72,000
1 2 3
Sách nổi bật
Công tác hòa giải ở cơ sở ThS. Quách Văn Dương NXB Tư Pháp
96,000 72,000
Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn TS. Nguyễn Văn Quyền - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên) NXB Tư Pháp
110,000 82,500
Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 TS. Nguyễn Văn Hiển,NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên) NXB Tư Pháp
92,000 69,000
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019 Tòa án nhân dân tối cao NXB Tư Pháp
60,000 45,000
Đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam TS. Trần Quang Tiệp NXB Tư Pháp
110,000 82,500
Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Huy NXB Tư Pháp
90,000 67,500
Quyền về môi trường PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên) NXB Tư Pháp
200,000 150,000
Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn NXB Tư Pháp
90,000 67,500
1 2 3
Tin tức và sự kiện
Nhà xuất bản Tư pháp: Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn..
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), sáng ngày 12/9/2019,...
Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp thăm quan Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp
Chào mừng thành công của Đại hội Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2019 – 2022, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp, sáng ngày 30/9/2019,...
Chữa bệnh bằng y thuật và nghệ thuật
Nhà văn Lỗ Tấn (1881 - 1936, Trung Quốc) đã nửa chừng bỏ học ngành y tại Nhật khi ông nhận thức ra rằng, tại cố quốc của ông người ta còn dùng “bánh bao tẩm...