Tác giả: Nguyễn Khải
Một người Hà nội
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 19 cuốn
Thấm đẫm trong tập truyện “Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải là niềm yêu thương, trân trọng với những con người Hà Nội. Mỗi nhân vật trong truyện đều có một cái gì đó rất riêng, không bị hòa tan trong cái cộng đồng chung. Mỗi truyện đưa ra một vấn đề, mỗi nhân vật một cá tính, dù trải qua bao biến đổi của thời thế nhưng những nét đẹp về con người, về nhân cách của họ vẫn không phôi pha.  Cô Hiền, gần ba chục tuổi mới đi lấy chồng và “khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc” khi cô “không chọn lấy một ông quan nào hết, bây giờ làm vợ, làm mẹ cô chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp tiểu học hiền lành, chăm chỉ…”. Cô cũng là người rất có trách nhiệm với cuộc sống, với vận mệnh chung của Tổ quốc. Khi người con trai lớn tình nguyện đăng ký xin đi đánh Mỹ. Sau câu hỏi: “Cô bằng lòng cho em đi chiến đấu chứ?”, cô trả lời: “Tao không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn. Nó dám đi cũng là biết tự trọng”. Ba năm sau, người con kế tiếp lại viết đơn tòng quân với mong muốn tìm gặp anh, nếu anh đã hy sinh - thì nối tiếp chí hướng của anh. Cô Hiền đồng ý cho con đi, và nói: “Tao không ngăn cản, ngăn cản tức là bảo nó tìm đường sống để các bạn nó phải chết, cũng là một cách giết chết nó… Tao cũng muốn được sống bình đẳng với các bà mẹ khác, hoặc sống cả, hoặc chết cả, vui lẻ thì có hay hớm gì”. Cho đến khi nước nhà được độc lập, người cháu hỏi: “Nước độc lập vui quá cô nhỉ?”. Cô trả lời: “Vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều, phải nghĩ đến làm ăn chứ?”. Và theo quan niệm của cô thì: “Xã hội nào cũng phải có một giai tầng thượng lưu của nó để làm chuẩn cho mọi giá trị…”.
Giá: 65,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Một người Hà nội
Tác giả:  Nguyễn Khải Loại sách: Văn học - Nghệ thuật
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Tác giả : Nguyễn Khải
Còn trong kho : 19 cuốn
65,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thấm đẫm trong tập truyện “Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải là niềm yêu thương, trân trọng với những con người Hà Nội. Mỗi nhân vật trong truyện đều có một cái gì đó rất riêng, không bị hòa tan trong cái cộng đồng chung. Mỗi truyện đưa ra một vấn đề, mỗi nhân vật một cá tính, dù trải qua bao biến đổi của thời thế nhưng những nét đẹp về con người, về nhân cách của họ vẫn không phôi pha.  Cô Hiền, gần ba chục tuổi mới đi lấy chồng và “khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc” khi cô “không chọn lấy một ông quan nào hết, bây giờ làm vợ, làm mẹ cô chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp tiểu học hiền lành, chăm chỉ…”. Cô cũng là người rất có trách nhiệm với cuộc sống, với vận mệnh chung của Tổ quốc. Khi người con trai lớn tình nguyện đăng ký xin đi đánh Mỹ. Sau câu hỏi: “Cô bằng lòng cho em đi chiến đấu chứ?”, cô trả lời: “Tao không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn. Nó dám đi cũng là biết tự trọng”. Ba năm sau, người con kế tiếp lại viết đơn tòng quân với mong muốn tìm gặp anh, nếu anh đã hy sinh - thì nối tiếp chí hướng của anh. Cô Hiền đồng ý cho con đi, và nói: “Tao không ngăn cản, ngăn cản tức là bảo nó tìm đường sống để các bạn nó phải chết, cũng là một cách giết chết nó… Tao cũng muốn được sống bình đẳng với các bà mẹ khác, hoặc sống cả, hoặc chết cả, vui lẻ thì có hay hớm gì”. Cho đến khi nước nhà được độc lập, người cháu hỏi: “Nước độc lập vui quá cô nhỉ?”. Cô trả lời: “Vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều, phải nghĩ đến làm ăn chứ?”. Và theo quan niệm của cô thì: “Xã hội nào cũng phải có một giai tầng thượng lưu của nó để làm chuẩn cho mọi giá trị…”.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn