Trường Đại Học Y Hà Nội - Bộ Môn Ngoại - Chủ Biên: PGS.TS.BS. Đoàn Quốc Hưng - GS.TS.BS. Hà Văn Quyết -PGS.TS.BS. Phạm Đức Huấn
106.250đ
125.000đ
Trường Đại Học Dược Hà Nội - Chủ Biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
42.500đ
50.000đ
Trường Đại Học Dược Hà Nội - Chủ Biên: PGS.TS. Vũ Trần Anh - PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ
49.300đ
58.000đ
Trường Đại Học Dược Hà Nội - Chủ Biên: GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu
42.500đ
50.000đ
GS. Vũ Văn Đính Và Cộng Sự
80.500đ
115.000đ
Yoo Tae Yong (Nguyễn Quỳnh Như Huyền dịch)
94.500đ
105.000đ
GS.TS. Hồ Hữu Lương - Giảng Viên Cao Cấp
54.400đ
68.000đ
Trường Đại Học Dược Hà Nội - Bộ Môn Công Nghiệp Dược - Chủ Biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến
53.125đ
62.500đ
Nguyễn Văn Nhương (Hiệu đính: BS. Nguyễn Công Đức)
64.800đ
72.000đ
Trường Đại Học Y Hà Nội - Chủ Biên: GS.TS. Trần Thiết Sơn - GS.TS. Sekido Mitsuru
548.800đ
686.000đ
GS.TS. Trần Thiết Sơn - PGS. TS. Nguyễn Bắc Hùng
168.000đ
210.000đ
Trường Đại Học Y Hà Nội - Bộ Môn Phẫu Thuật Tạo Hình - Chủ Biên: GS.TS. Trần Thiết Sơn
59.500đ
70.000đ
Trường ĐH Y Hà Nội - Bộ Môn Phụ Sản - Chủ Biên: TTND.GS.TS.BSCC. Nguyễn Đức Vy
80.750đ
95.000đ
Trường Đại Học Y Hà Nội - Bộ Môn Sản - Chủ Biên: GS.TS.TTND.BSCC. Nguyễn Đức Vy
80.750đ
95.000đ
Trường Đại Học Y Hà Nội - Bộ Môn Sản - Chủ Biên: GS. Dương Thị Cương
68.000đ
80.000đ
Trường Đại Học Dược Hà Nội - Bộ Môn Công Nghiệp Dược - Chủ Biên: PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện
42.500đ
50.000đ
TS. BS Nguyễn Việt Đồng
48.000đ
60.000đ
Bộ Y Tế - Trường Đại Học Y Hà Nội
63.750đ
75.000đ