Hoàn tất công tác đánh giá, chấm giải Sách Quốc gia lần thứ 3
Ngày 11/9, hội đồng chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia đã có buổi làm việc cuối cùng để thẩm định, chấm điểm, bỏ phiếu đánh giá, đề cử giải thưởng… trước khi trao giải.

Trong tháng 10, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Xuất bản (10/10), Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3 do Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3, năm 2020 có 48 nhà xuất bản gửi sách tham dự, tăng 06 nhà xuất bản so với Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai, năm 2019; với tổng số 255 tên sách và bộ sách, bao gồm 362 cuốn - ít hơn 04 tên sách và bộ sách, nhưng lại nhiều hơn 07 cuốn sách so với Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai. Các Tiểu ban chuyên ngành Hội đồng Sơ khảo đã đề cử lên Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm và bầu chọn 32 tác phẩm đạt Giải thưởng. Sau khi chấm và bỏ phiếu bầu các tác phẩm đạt giải, Hội đồng Chung khảo đề cử lên Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia thẩm định, bỏ phiếu để xét Giải thưởng theo cơ cấu sẽ gồm 27 tác phẩm. 

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng của Nhà nước được tổ chức hàng năm, trao giải cho những cuốn sách (bộ sách) có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ. Giải thưởng được thực hiện nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc; thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển theo đúng hướng và phù hợp với xu thế hội nhập./.

back to top