Trang chủ  >  Thành tựu ngành xuất bản  >  Triển lãm Sách
Tác giả: ĐInh Xuân Dũng, Ngô Trần Ái (Đồng Chủ biên)
NPH: Giáo dục Việt Nam
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Báo Nhân Dân
NPH: Lao động - Xã hội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
NPH: Từ điển Bách Khoa
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Huiền Ân
NPH: Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Lê Xuân Tùng, Nguyễn Đức Khiển chủ nhiệm công trình, Nguyễn Hữu Quỳnh biên tập
NPH: Thời đại
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đỗ Nhật Nam
NPH: Lao động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ngô Thị Phú Bình
NPH: Kim Đồng
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nguyễn Kiểm, Vũ Văn Hợp, Lê Văn Thịnh biên soạn
NPH: Thời đại
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
NPH: Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh
NPH: Trẻ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (sưu tập và giới thiệu)
NPH: Phụ nữ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
NPH: Quân đội nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả:
NPH: Chính trị Quốc gia
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS. Phan Huy Lê (Chủ biên)
NPH: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, TS. Đinh Quang Ty, TS. Lê Minh Nghĩa (đồng chủ biên)
NPH: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Trang 1 2 3 4 5
back to top