Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry)/ Tiếng Anh/ Vol. 57, No. 2, April 2019
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 99 cuốn
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Giá: 45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry)/ Tiếng Anh/ Vol. 57, No. 2, April 2019
Tác giả:  HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập) Loại sách: Tạp chí khoa học
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Còn trong kho : 99 cuốn
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu mới về các lĩnh vực Hóa học cơ bản, hóa học thực nghiệm, hóa lý thuyết, công nghệ hóa học, công nghệ hóa sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hóa dược,...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top