Tác giả: PGS. TS. Đỗ Lan Hiền
Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo
Phát hành bởi : NXB CTQG
Năm phát hành : Còn trong kho : 22 cuốn
Nhằm cập nhật quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cung cấp kiến thức cơ bản, toàn diện về các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, những điều cần lưu tâm trong giao tiếp, ứng xử với các tôn giáo; giải đáp những câu hỏi vướng mắc, chưa rõ về tôn giáo và tín ngưỡng thường gặp.
Cuốn sách sẽ giúp ích cho đội ngũ cán bộ tự tin hơn trong công tác tôn giáo, giúp người dân và các tín đồ tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật.
Giá: 61,200 đ -15%
72,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo
Tác giả:  PGS. TS. Đỗ Lan Hiền
Phát hành bởi : NXB CTQG
Tác giả : PGS. TS. Đỗ Lan Hiền
Còn trong kho : 22 cuốn
61,200 đ -15%
72,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhằm cập nhật quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cung cấp kiến thức cơ bản, toàn diện về các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, những điều cần lưu tâm trong giao tiếp, ứng xử với các tôn giáo; giải đáp những câu hỏi vướng mắc, chưa rõ về tôn giáo và tín ngưỡng thường gặp.
Cuốn sách sẽ giúp ích cho đội ngũ cán bộ tự tin hơn trong công tác tôn giáo, giúp người dân và các tín đồ tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top